Podsumowaliśmy projekty zrealizowane w 2022 roku

Podsumowaliśmy projekty zrealizowane w 2022 roku

Podsumowaliśmy projekty ministerialne zrealizowane w 2022 roku.

 

 

Wzmocnienie zaplecza infrastrukturalnego na kolejne lata, warsztaty dla kadr kultury i nauczycieli w ramach projektu Teatr. Lubię To! Sezon 4, digitalizacja archiwum Teatru, szósta edycja Festiwalu „Kierunek Wschód” oraz prezentacja spektakli za granicą – Teatr Dramatyczny podsumował podczas konferencji prasowej realizację ministerialnych projektów.

 

– Teatr pracuje pełną parą. Realizowanych projektów jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że przyszłe lata nie będą gorsze. W mojej opinii, inicjatywy które robimy są bardzo ważne, zarówno dla widzów, odbiorców, uczestników warsztatów „Teatr. Lubię to!”, ale także dla samych pracowników Teatru. Mam tu na myśli np. „Kierunek Wschód”, czy projekty związane z naszymi wyjazdami zagranicznymi – powiedział Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru.

 

W roku 2022 zrealizowaliśmy sześć projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Podlaskiego.

 

– Z budżetu Województwa Podlaskiego otrzymaliśmy środki w wysokości około 700 tys. zł, za co serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Podlaskiego – Arturowi Kosickiemu, Zarządowi i wszystkim Radnym Województwa.  Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się nam pozyskać środki w kwocie około 600 tys. zł. Olbrzymie podziękowania za wsparcie finansowe kierujemy do Pana Piotra Glińskiego i całego Ministerstwa – dodał Dyrektor

 

W grudniu zakończyliśmy realizację  pierwszej części  dwuletniego projektu  Scena za rzeką – etap I”, polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz projektowej, niezbędnej do prowadzenia w kolejnych latach inwestycji  związanej z adaptacją istniejącej infrastruktury teatralnej na potrzeby stworzenia sceny, sali widowiskowej i przestrzeni warsztatowych przy ulicy Branickiego 15.

 

Projekt inwestycyjny został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2022 – kwota dofinansowania: 29 516,22 zł w roku 2022 oraz 68 500 zł w roku 2023 oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie: 34 440,92 zł w roku 2022 oraz 86 500 zł w roku 2023.

 

Flagowym edukacyjnym projektem realizowanym od kliku lat z dużym powodzeniem  jest Teatr – Lubię to!”. W ramach tegorocznej, czwartej edycji, pracownicy Teatru Dramatycznego oraz  realizatorzy współpracujący z instytucją, przekazali wiedzę teoretyczną i praktyczną około 70 uczestnikom. W większości byli to pracownicy kadr kultury  oraz nauczyciele. Warsztaty miały na celu przybliżenie oprawy plastycznej przedstawienia a poruszane zagadnienia dotyczyły dekoracji, rekwizytów teatralnych, kostiumów, charakteryzacji, oświetlenia, scenografii oraz plakatu teatralnego. Wszystkie omówione tematy, składają się na publikację zawierającą konspekty z opracowanymi zagadnieniami warsztatów, w których została zawarta niezbędna wiedza teoretyczna wraz z przykładowymi ćwiczeniami – pt. „Teatr – Lubię to! Szkoła wyobraźni”, którą  można otrzymać nieodpłatnie lub  pobrać  w wersji elektronicznej  na stornie internetowej Teatru.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Edukacja Kulturalna w kwocie 73 000zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 81 000 zł.

 

W mijającym roku  zakończył się również kolejny etap Programu Kultura Cyfrowa 2022 . Opracowanie i digitalizacja zasobów archiwalnych Teatru, które od 2018 r. znajdują się w archiwum artystycznym, są sukcesywnie udostępnianie w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. W ramach projektu Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap V udało się zdigitalizować, opisać i udostępnić w sumie 2869 obiektów, na które składają się: materiały fotograficzne, dokumenty aktowe, publikacje, materiały audio i video, projekty scenograficzne i kostiumowe, plakaty/afisze, ulotki, zdjęcia ze spektakli a także inne zachowane archiwalia dotyczące działalności Teatru. Wszystkie te materiały stanowią niezwykle ważne i ciekawe źródło wiedzy o historii białostockiego teatru i lokalnej kultury. Kopie wszystkich zditalizowanych materiałów zostały przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Projekt związany z digiatilizacją dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2022 w kwocie 55 000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 65 000 zł.

 

– Mijający rok przyniósł nam możliwość realizacji niezwykle interesujących projektów międzynarodowych. W trakcie szóstej edycji festiwalu „Kierunek Wschód” gościliśmy aż siedem zagranicznych zespołów. m.in. z Armenii, Gruzji, czy Ukrainy a w czerwcu nasi aktorzy mieli okazję zagrać spektakl „Makbet” na Festiwalu Szekspirowskim w Narodowym Teatrze w Bitoli, w Macedonii Północnej. Była to nasza pierwsza okazja do promocji kultury polskiej w tym kraju – powiedziała dr Martyna Faustyna Zaniewska – Zastępca Dyrektora Teartu.

 

W  czerwcu br. w ramach projektu „Kierunek Szekspir, zaprezentowaliśmy swój spektakl – „Makbet” w reżyserii Grzegorza Suskiego, a także czytanie performatywne „Wesołe kumoszki z Windsoru” w reżyserii Patryka Ołdziejewskiego, podczas International Bitola Shakespeare Festival w Macedonii Północnej. Możliwość zaprezentowania się macedońskim widzom w Narodowym Teatrze w Bitoli, umożliwiła przybliżenie działalności artystycznej Teatru Dramatycznego oraz spowodowała, że współpraca między teatrami nabrała realnego kształtu. Partnerem projektu była Ambasada RP w Skopje.

 

Zadanie „Kierunek Szekspir” zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Promocja kultury polskiej za granicą 2022 w kwocie 70 000zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 73 200 zł.

 

Kierunek Wschód to kolejne  przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym, finansowane ze środków ministerialnych. Dziesięć dni i osiem spektakli nawiązujących do kulturowego pogranicza. Festiwal to jeden z najważniejszych projektów artystycznych organizowanych przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku, którego ideą jest prezentacja kultury pogranicza oraz zacieśnianie współpracy kulturalnej państw z obszaru tzw. Partnerstwa Wschodniego oraz ośrodków kultury zlokalizowanych na pograniczu. Każda z edycji „Kierunku Wschód” to kontynuacja kontaktów Teatru z najważniejszymi scenami wschodnich sąsiadów, upowszechniania ich twórczości oraz okazja do współpracy. Podczas tegorocznej, październikowej edycji „Kierunku Wschód VI” na zaproszenie Teatru Dramatycznego  zaprezentowały się teatry z Armenii, Białorusi, Macedonii Północnej, Gruzji, Litwy i Ukrainy.

 

Festiwal „Kierunek Wschód” dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Teatr 2022 w kwocie 200 000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 220 000 zł.

 

– Projektem, który okazał się niezwykle ważny i aktualny jest z pewnością „Kierunek Ukraina” i powstałe w ramach tego zadania przedstawienie „”Inwazja” w reżyserii Tamary Trunovej. Praca przy tym projekcie była dla nas wszystkich bardzo emocjonująca. Sztuka Maliny Prześlugi – na podstawie której powstał spektakl z udziałem aktorek z Polski oraz z Ukrainy – opowiada o tragedii, która wciąż toczy się tuż za granicą naszego kraju. Spotkanie z artystkami z Ukrainy było wydarzeniem wyjątkowym i uświadamiającym nam wszystkim, z jakimi dramatami każdego dnia zmagają się nasi sąsiedzi – dodała dr Martyna Faustyna Zaniewska.

 

Projekt Kierunek Ukraina i spektakl „Inwazja” to wspólne przedsięwzięcie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Kijowskiego Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru – Left Bank Theatre z Kijowa oraz Teatru Miejskiego w Olicie. To pierwsza międzynarodowa koprodukcja realizowana przez białostocką instytucję.

 

Efektem współpracy z partnerami zza wschodniej granicy była grudniowa premiera spektaklu w Białymstoku (3 grudnia), a następnie wyjazd zespołu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na Litwę, gdzie 12 grudnia br. zagrał dwukrotnie „Inwazję” w Teatrze Miejskim w Olicie.

 

Partnerami projektu był Instytut Polski w Kijowie oraz Instytut Polski w Wilnie.

 

Projekt „Kierunek Ukraina” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Promocja kultury polskiej za granicą 2022 w kwocie 109 000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 131 000 zł.

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU W 2022 ROKU

 

SCENA ZA RZEKĄ – etap I

 

Zadanie „Scena za rzeką – etap I” polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji: programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ekspertyzami Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, znajdujących się przy ul. Branickiego 15 w Białymstoku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu przygotowywania i wystawiania przedstawień teatralnych oraz edukacji kulturalnej.

 

Na podstawie przygotowanej dokumentacji – w kolejnych etapach realizacji zadania – będzie możliwa adaptacja istniejącej infrastruktury na potrzeby stworzenia: sceny i sali widowiskowej z mobilną widownią na 200 osób wraz z niezbędnym zapleczem, zapewniającej dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami oraz nowoczesnej przestrzeni warsztatowej (pracownie: modelatorska, malarska, ślusarska, stolarska i szewska, magazyn dekoracji). Obiekty będą zapewniały dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zadanie stanowi kontynuację realizacji wieloletnich planów rozwoju Teatru, które zakładają modernizację infrastruktury i dostosowanie jej do standardów europejskich. Kolejnym etapem, realizowanym w 2023 roku będzie przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji: dokumentacja projektowa wraz z projektem budowlanym.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2022 – kwota dofinansowania: 30 000 zł w roku 2022, 68 500zł w roku 2023 oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 35 000 zł w roku 2022, 86 500 zł w roku 2023.

 

ARCHIWUM CYFROWE TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU – etap V

 

Głównym celem zadania „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap V” było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego naszego Teatru, które znajdują się w archiwum artystycznym oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Podlaski Uniwersytet Ludowy” – organizacją pozarządową, posiadającą doświadczenie w zakresie digitalizacji oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania, udało się zdigitalizować, opisać i udostępnić w Archiwum Cyfrowym Teatru, w sumie 2869 obiektów.

 

Zdigitalizowane materiały oraz kopia wzorcowa zostały przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego, które ma na celu gromadzenie i udostępnianie informacji o zbiorach wszystkich archiwów państwowych oraz innych instytucji przechowujących materiały archiwalne.

 

W 2018 roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku rozpoczął prace nad stworzeniem Archiwum Cyfrowego. W zasobach Archiwum Teatru znajduje się około 43.000 materiałów, na które składają się: materiały fotograficzne, dokumenty aktowe, publikacje, materiały audio i video, które prezentują projekty scenograficzne i kostiumowe, plakaty/afisze, ulotki, zdjęcia ze spektakli, a także inne zachowane archiwalia dotyczące działalności Teatru. Kolekcja ta stanowi niezwykle ważne i ciekawe źródło wiedzy o historii białostockiego teatru i lokalnej kultury.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2022 w kwocie 55 000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 65 000 zł.

 

KIERUNEK WSCHÓD VI

 

Festiwal „Kierunek Wschód” to jeden z najważniejszych projektów artystycznych organizowanych przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku, którego ideą jest prezentacja kultury pogranicza oraz zacieśnianie współpracy kulturalnej państw z obszaru tzw. Partnerstwa Wschodniego oraz ośrodków kultury zlokalizowanych na pograniczu.

 

Tegoroczna, szósta edycja Festiwalu „Kierunek Wschód” rozpoczęła się prezentacją przedstawienia Teatru Dramatycznego w Białymstoku – „Makbet”. W ciągu kolejnych dni zaprezentowało swe spektakle 6 teatrów zagranicznych: „Klasa” Kijowskiego Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru z Ukrainy, „Tramwaj zwany pożądaniem” Państwowego Teatru Dramatycznego im. Waży Pszaweli w Telawi  z Gruzji, „Eurydykę”  w wykonaniu Narodowego Teatru Akademickiego im. Gabriela Sundukyana w Erywaniu  z Armenii, „Gęsi-ludzie-łabędzie” Niezależnej Grupy Teatralnej Kupalaŭcy z Białorusi, „Bachantki – krótka historia rozkładu” Narodowego Teatru w Bitoli z Macedonii Północnej, „Mary” Teatru Miejskiego w Alytusie z Litwy oraz „IN-NI” Kijowskiego Akademickiego Teatru „Złota Brama” z Ukrainy. Podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, po wszystkich spektaklach odbyły się spotkania i rozmowy z artystami, które poprowadziła Dorota Sokołowska – dziennikarka i prezenterka Polskiego Radia Białystok.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Teatr 2022 w kwocie 200 000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 220 000 zł.

 

KIERUNEK UKRAINA

 

Teatr Dramatyczny w Białymstoku, mając na celu promowanie polskiego dramatu i polskiej sztuki teatralnej wśród publiczności zagranicznej, realizował projekt teatralny „Kierunek Ukraina” we współpracy z dwoma zagranicznymi teatrami dramatycznymi: Kijowski Akademicki Teatr Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru Left Bank Theatre z Kijowa (Ukraina) oraz Teatr Miejski w Olicie (Litwa).

 

W ramach przedsięwzięcia polscy i ukraińscy artyści wspólnie stworzyli interaktywny spektakl pt. „Inwazja” na podstawie scenariusza opowiadającego o stosunkach polsko-ukraińskich, autorstwa dramatopisarki Maliny Prześlugi.

 

W spektaklu wystąpiły aktorki Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku: Beata Chyczewska i Monika Zaborska oraz Kijowskiego Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru: Anastasia Ievtushenko, Kristina Liuba i Olesya Zhurakivska.

 

Reżyserią spektaklu zajęła się ukraińska reżyserka teatralna Tamara Trunova, scenografię i kostiumy przygotował litewski scenograf Artūras Šimonis, natomiast muzykę skomponował producent muzyczny i kompozytor – Marek Kubik. Multimedia do spektaklu stworzył twórca animacji, multimediów i instalacji interaktywnych – Krzysztof Kiziewicz. Międzynarodowa współpraca przy realizacji spektaklu, stworzyła możliwość wymiany doświadczeń oraz możliwość konfrontacji metod pracy twórczej pomiędzy polskimi, ukraińskimi i litewskimi artystami.

 

Premiera spektaklu miała miejsce 3 grudnia 2022 roku w Białymstoku, następnie przedstawienie zostało dwukrotnie pokazane w dniu 12 grudnia w Teatrze Miejskim w Olicie.

 

Partnerami projektu byli Instytut Polski w Kijowie oraz Instytut Polski w Wilnie.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Promocja kultury polskiej za granicą 2022 w kwocie 109 000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 131 000 zł.

 

KIERUNEK SZEKSPIR

 

W dniach 23-28 czerwca br. w ramach zadania „Kierunek Szekspir” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprezentował podczas International Bitola Shakespeare Festival (Macedonia Północna) swój spektakl – „Makbet” w reżyserii Grzegorza Suskiego, a także czytanie performatywne „Wesołe kumoszki z Windsoru” w reżyserii Patryka Ołdziejewskiego.

 

Zrealizowane w ramach zadania przedsięwzięcia w Narodowym Teatrze w Bitoli, umożliwiły przybliżenie działalności artystycznej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku macedońskim widzom, a także spowodowały, że współpraca polskiego między teatrami nabrała realnego kształtu.

 

Partnerem projektu była Ambasada RP w Skopje.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Promocja kultury polskiej za granicą 2022 w kwocie 70 000zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 73 200 zł.

 

TEATR – LUBIĘ TO! SEZON 4

 

Teatr – Lubię to! Sezon 4” to czwarta odsłona warsztatów, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem kadr kultury i nauczycieli. Warsztaty miały na celu podniesienie kwalifikacji pedagogów oraz rozwój ich kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych.

 

Podczas cyklu 6-ciu dwudniowych spotkań (w okresie wrzesień-listopad 2022) z instruktorami – pracownikami Teatru Dramatycznego w Białymstoku, którzy pracują w pracowniach i warsztatach artystycznych, uczestnicy poznali oraz praktycznie przećwiczyli następujące zagadnienia: „Dekoracje i rekwizyty teatralne – dlaczego są takie ważne?” , „Kostiumy i maski grają rolę” , „Dobra charakteryzacja, czyli jaka?” , „Sztankiet, czyli co?” , „Plakat czy afisz – oto jest pytanie” , „Jaką rolę pełni w teatrze światło?” .

 

Uczestnicy szkoleń mieli okazję zdobyć nową wiedzę i artystyczne umiejętności, które z powodzeniem będą wykorzystywać w trakcie lekcji czy zajęć dodatkowych. Ponadto, dzięki szkoleniom udało się uzmysłowić nauczycielom, jak ważną rolę w rozwoju i edukacji dzieci oraz młodzieży odgrywa sztuka teatralna. Stworzenie społeczności wokół teatru, gdzie następuje wymiana doświadczeń, inspiracji i motywacji, stało się najważniejszym osiągnięciem wspólnych spotkań. Szkolenia cieszyły się ogromną popularnością.

 

Instruktorzy przygotowali konspekty z opracowanymi zagadnieniami warsztatów, w których została zawarta niezbędna wiedza teoretyczna wraz z przykładowymi ćwiczeniami. Konspekty pt. „Teatr – Lubię to! Szkoła wyobraźni”.

 

W celu dokonania merytorycznej i obiektywnej oceny realizacji zadania, podjęliśmy współpracę z badaczami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), którzy na podstawie przeprowadzonych badań wśród uczestników spotkań przygotowali końcowy „Raport z ewaluacji projektu”. Raport stanowi element przyszłego, długofalowego programu edukacji teatralnej Teatru.

 

Publikacje zostały wydane w nakładzie 1000 egzemplarzy – konspekty i 200 egzemplarzy – raportu. Zostały rozdystrybuowane wśród pedagogów oraz osób zainteresowanych rozwijaniem swych kompetencji z wykorzystaniem artystycznych metod pracy. Publikacje w wersji elektronicznej (PDF) zostały udostępnione na stronie internetowej Teatru wraz z możliwością bezpłatnego pobrania.

 

Dodatkowe zajęcia zorganizowane przez pedagogów w swoich placówkach oświatowych i kulturalnych, będą stanowić odskocznię od standardowego programu nauczania. To doskonała okazja do tego, by zbudować wspólną przestrzeń odniesień w relacjach prowadzący warsztaty-nauczyciel-uczeń – poprzez myślenie teatrem, tworzenie teatru i jego odbiór. Uwrażliwienie młodzieży na odpowiedni sposób zachowania się w teatrze, a także przedstawienie sposobów jego funkcjonowania/pracy, pozwolą na pogłębienie świadomości w sferze szeroko pojętych działań teatralnych.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Edukacja Kulturalna w kwocie 73 000zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 81 000 zł.

 

 

Realizacja zrealizowanych zadań nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego. Więcej informacji na temat projektów zrealizowanych w 2022 roku można znaleźć na stronie dramatyczny.pl/projekty.