Archiwum Cyfrowe zostanie wzbogacone o kolejne materiały

Archiwum Cyfrowe zostanie wzbogacone o kolejne materiały

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap V”. Zadanie dotyczy kontynuacji digitalizacji zbiorów teatralnych.

 

 

Głównym celem zadania jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego naszego teatru, które znajdują się w naszym archiwum artystycznym oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

 

– W 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem Archiwum Cyfrowego. W zasobach Archiwum Teatru znajduje się około 43.000 materiałów, na które składają się: materiały fotograficzne, dokumenty aktowe, publikacje, materiały audio i video, które prezentujące projekty scenograficzne i kostiumowe, plakaty/afisze, ulotki, zdjęcia ze spektakli, a także inne zachowane archiwalia dotyczące działalności Teatru. Kolekcja ta stanowi niezwykle ważne i ciekawe źródło wiedzy o historii białostockiego teatru i lokalnej kultury. Naszym celem jest ocalenie jej od zapomnienia – mówi dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego.

 

Duża część zbioru pochodzi z okresu powojennego. Niektóre zachowane afisze, czy plakaty są w bardzo złym stanie. Część z nich jest pożółkła, część lekko zniszczona. Digitalizacja archiwalnych materiałów jest zatem jedyną szansą, aby przetrwały i mogły być prezentowane przyszłym pokoleniom oraz doskonałą okazją do zadbania o to historyczne dziedzictwo. Planowany do digitalizacji zasób nie był wcześniej poddany takim pracom przez inny podmiot. Materiały planowane do digitalizacji nie są przeznaczone do konserwacji.

 

Podczas realizacji zadania zostanie zdigitalizowane, opisane 2869 obiektów, które zostaną udostępnione w formie cyfrowej w serwisie internetowym powstałym podczas realizacji pierwszego etapu projektu „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” pod adresem: www.archiwum.dramatyczny.pl.

 

Zadanie zostanie zrealizowane będzie we współpracy z Stowarzyszeniem „Podlaski Uniwersytet Ludowy” – organizacją pozarządową, posiadającą doświadczenie w zakresie digitalizacji oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

 

Ministerstwo na realizację zadania „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap V” przyznało kwotę w wysokości 55 000 zł. Projekt zostanie dofinansowany także z budżetu województwa podlaskiego.