Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap V

Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu „Kultura cyfrowa 2022”. Głównym celem zadania jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego naszego Teatru, które znajdują się w naszym archiwum artystycznym oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

 

Digitalizacji zostaną poddane materiały związane z tworzeniem spektakli w Teatrze Dramatycznym od 1944 roku, które były zachowane w archiwum artystycznym Teatru Dramatycznego. Będą to projekty scenografii, kostiumów, scenariusze, plakaty, dokumentacja fotograficzna spektakli i druki ulotne dotyczące przedstawień. Materiały zostaną opisane metadanymi umożliwiającymi identyfikację zarówno samego materiału, jak i powiązanych z nim autorów.

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap V

Dofinansowanie: 55 000 zł

Całkowita wartość: 120 000 zł

 

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO