Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap IV

Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu „Kultura cyfrowa 2021”. Głównym celem zadania jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego naszego Teatru, które znajdują się w naszym archiwum artystycznym oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

 

Digitalizacji zostaną poddane materiały związane z tworzeniem spektakli w Teatrze Dramatycznym od 1944 roku, które są zachowane w archiwum artystycznym Teatru Dramatycznego. Będą to projekty scenografii, kostiumów, scenariusze, plakaty, dokumentacja fotograficzna spektakli i druki ulotne dotyczące przedstawień. Materiały zostaną opisane metadanymi umożliwiającymi identyfikację zarówno samego materiału, jak i powiązanych z nim autorów. W ramach zadania zostanie zdigitalizowanych 5 000 obiektów.

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap IV

Dofinansowanie: 45.000 zł

Całkowita wartość: 78.000 zł

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO