Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap IV

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Kultura cyfrowa 2021”. Głównym celem zadania było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego naszego Teatru, które znajdują się w naszym archiwum artystycznym oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

 

Digitalizacji zostały poddane materiały związane z tworzeniem spektakli w Teatrze Dramatycznym od 1944 roku, które były zachowane w archiwum artystycznym Teatru Dramatycznego. Były to projekty scenografii, kostiumów, scenariusze, plakaty, dokumentacja fotograficzna spektakli i druki ulotne dotyczące przedstawień. Materiały zostały opisane metadanymi umożliwiającymi identyfikację zarówno samego materiału, jak i powiązanych z nim autorów. W ramach zadania zostało zdigitalizowanych 5 000 obiektów.

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap IV

Dofinansowanie: 45.000 zł

Całkowita wartość: 78.000 zł

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Więcej o projekcie można przeczytać w aktualnościach: