Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap III

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizujemy projekt „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap III”

 

Celem projektu jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego naszego teatru, które znajdują się w naszym archiwum artystycznym oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Dzięki stworzonemu już archiwum cyfrowemu oraz planowanemu powstaniu aplikacji mobilnej mamy zamiar przyczyniać się do zwiększenia dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów, pamiętając o jak najatrakcyjniejszych formach ich prezentacji, a także o skierowaniu naszej oferty do osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych cyfrowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 

 

Projekt finansowany jest także z budżetu województwa podlaskiego

 

.