Archiwum Cyfrowe z dofinansowaniem

Archiwum Cyfrowe z dofinansowaniem

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na digitalizację zbiorów teatralnych. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Kultura cyfrowa 2021”.

 

W archiwum artystycznym Teatru Dramatycznego znajdują się materiały dokumentujące powstanie ponad 600 spektakli, które były wystawiane od 1944 roku. W 2018 roku instytucja rozpoczęła prace nad stworzeniem Archiwum Cyfrowego. W 2019 oraz 2020 roku nastąpiła digitalizacja następnych materiałów. Pracom tym towarzyszyło wydanie książki, folderu, a także powstanie filmów przybliżających historię Teatru. W tym roku głównym celem zadania będzie opracowanie i digitalizacja kolejnych zasobów dziedzictwa kulturowego białostockiego teatru (ok. 5 000 obiektów) oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

 

– Warto, aby wszystkie pozostałe materiały zostały ocalone od zapomnienia i zdigitalizowane, a następnie udostępnione szerokiemu gronu odbiorców, którzy będą mogli poznać bogatą i ciekawą historię białostockiego teatru. W zbiorach znajdują się afisze teatralne, ogłoszenia, projekty scenografii i kostiumów, a także zdjęcia. Kolekcja ta stanowi niezwykle ważne i ciekawe źródło wiedzy o historii instytucji i lokalnej kulturze. Naszym celem jest ocalenie jej od zniszczenia, a przyznane dofinansowanie jest doskonałą okazją do zadbania o tę część dziedzictwa kulturowego. Cieszę się z dotacji Ministerstwa oraz z tego, że możemy rozpoczynać kolejny etap prac związanych z Archiwum Cyfrowym – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru.

 

Zadanie będzie realizowane we współpracy z dwoma podmiotami: Stowarzyszeniem „Podlaski Uniwersytet Ludowy” oraz Archiwum Państwowym w Białymstoku.

 

Zastępca Dyrektora, Martyna Zaniewska zwraca uwagę na wartość i znaczenie powstania Archiwum Cyfrowego. Podkreśla też potrzebę digitalizacji zbiorów:

 

– Cieszę się, że kilka lat temu nasz pomysł stworzenia cyfrowej wersji archiwum artystycznego zyskał możliwość realizacji. Duża część zbioru pochodzi z okresu powojennego. Niektóre zachowane afisze, czy plakaty są w dość złym stanie. Digitalizacja jest zatem jedyną szansą, aby przetrwały i mogły być prezentowane przyszłym pokoleniom. Dzięki kolejnemu dofinansowaniu ponownie będziemy mieli możliwość ukazać dorobek artystyczny ważnych, teatralnych twórców, często znanych i cenionych na całym świecie. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się dokonać digitalizacji całości naszego zbioru – dodaje Martyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora.

 

Ministerstwo na realizację zadania „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap IV” przyznało kwotę w wysokości 45 000 zł. Projekt zostanie dofinansowany także z budżetu województwa podlaskiego.