Kierunek Szekspir

„Kierunek Szekspir” zostanie zrealizowany ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą”. Projekt umożliwia nam nawiązanie współpracy z Narodowym Teatrem w Bitoli (NU Naroden Teatar Bitola). Celem zadania jest promocja instytucji, naszych spektakli, całego regionu oraz poszerzanie kręgu partnerów o teatry z południa Europy. W Macedonii Północnej zaprezentujemy „Makbeta” Williama Shakespeare’a w reżyserii Grzegorza Suskiego.