Kierunek Ukraina

„Kierunek Ukraina” zostanie zrealizowany w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą”. Projekt zakłada prezentację spektaklu, który powstałby we współpracy z Kijowskim Akademickim Teatrem Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru. W tym celu do współpracy zaprosiliśmy Stasa Zhirkova – reżysera znanego białostockiej publiczności m.in. ze spektaklu „HetaMy” prezentowanego podczas ostatniej edycji Festiwalu „Kierunek Wschód”.