Kierunek Wschód

„Kierunek Wschód” to przegląd spektakli prezentujący kulturę pogranicza, w tym przedstawienia zza wschodniej granicy Polski. Wydarzenie realizowane jest z myślą o międzynarodowej idei Partnerstwa Wschodniego – programu współpracy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa z sześcioma państwami Europy Wschodniej: Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Celem festiwalu jest zacieśnianie współpracy kulturalnej państw z obszaru Partnerstwa Wschodniego oraz ośrodków kultury zlokalizowanych na pograniczach, a także poszerzenie oferty kulturalnej na obszarze oddalonym od największych ośrodków kulturalnych w Polsce.