Kierunek Wschód V

Piąta edycja festiwalu „Kierunek Wschód” będzie kontynuacją kontaktów Teatru z najważniejszymi scenami wschodnich sąsiadów oraz okazją do nawiązania współpracy z teatrami z Polski. W trakcie przeglądu chcielibyśmy gościć: Republikański Teatr Dramaturgii Białoruskiej z Mińska na Białorusi, OKT – Teatr Miejski z Wilna na Litwie, Narodowy Teatr Akademicki im. Gabriela Sundukyana w Erwaniu z Armenii, Odeski Akademicki Teatr Komedii Muzycznej im. Michaiła Wodyany z Ukrainy, Narodowy Teatr im. Eugène’a Ionesco w Kiszyniowie z Mołdawii, Państwowy Teatr Dramatyczny Telawi im. Waży Pszawellego z Telawi w Gruzji, Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej z Lwowa na Ukrainie, a także teatry z Polski ze spektaklami nawiązującymi do tematyki pogranicza kulturowego. Dodatkowym punktem programu będą wydarzenia teatralne skierowane do dzieci i młodzieży, które zorganizuje Fundacja Teatr Czrevo -partner festiwalu.

 

Podobnie jak przy okazji poprzednich edycji festiwalu, po każdym spektaklu planowane jest zorganizowanie panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział aktorzy i widzowie, a także spotkań z twórcami. Osoby biorące udział w panelu będą mogły zapoznać się z efektami pracy zaproszonych gości. Istotnym elementem będzie również możliwość nawiązania partnerskich relacji, wymiana doświadczeń i technik pracy, co pozwoli np. aktorom naszego zespołu artystycznego na doskonalenie warsztatu aktorskiego.

 

Poza prezentacją spektakli na scenie, chcemy podtrzymać ideę prezentacji nagrań spektakli w festiwalowym klubie w Zmianie Klimatu. Będę tam wyświetlane nagrania przedstawień, które pozyskamy dodatkowo, tak, aby wzbogacić program wydarzenia.