Kierunek Wschód V

Piąta edycja festiwalu „Kierunek Wschód” będzie kontynuacją kontaktów Teatru z najważniejszymi scenami wschodnich sąsiadów oraz okazją do nawiązania współpracy z teatrami z Polski. W trakcie przeglądu chcielibyśmy gościć: Narodowy Teatr Akademicki im. Gabriela Sundukyana w Erwaniu z Armenii, Państwowy Teatr Dramatyczny Telawi im. Waży Pszawellego z Telawi w Gruzji, Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej z Lwowa na Ukrainie, a także teatry z Polski ze spektaklami nawiązującymi do tematyki pogranicza kulturowego.

 

Podobnie jak przy okazji poprzednich edycji festiwalu, po każdym spektaklu planowane jest zorganizowanie panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział aktorzy i widzowie. Osoby biorące udział w panelu będą mogły zapoznać się z efektami pracy zaproszonych gości. Istotnym elementem będzie również możliwość nawiązania partnerskich relacji, wymiana doświadczeń i technik pracy, co pozwoli np. aktorom naszego zespołu artystycznego na doskonalenie warsztatu aktorskiego.

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

 

 

Nazwa zadania: Kierunek Wschód V

Dofinansowanie: 150.000 zł

Całkowita wartość: 300.000 zł

 

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO