Scena za rzeką – etap I

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji i adaptacji budynków magazynowo-warsztatowych Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, znajdujących się przy ul. Branickiego 15 w Białymstoku, na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu przygotowywania i wystawiania przedstawień teatralnych oraz edukacji kulturalnej.

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Scena za rzeką – etap I

 

Dofinansowanie z MKiDN w 2022 r.: 29 516,22 zł

 

Dofinansowanie z MKiDN w 2023 r.: 68 500 zł

 

Dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w 2022 r.: 34 440,92 zł

 

Dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w 2023 r.: 98 710,33 zł

 

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO