Dotacja na projekt „Scena za rzeką – etap I”

Dotacja na projekt „Scena za rzeką – etap I”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam dotację na realizację projektu „Scena za rzeką – etap I”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Infrastruktura kultury”.

 

 

Dwuletni projekt będzie polegał na wykonaniu dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji i adaptacji budynków magazynowo-warsztatowych Teatru znajdujących się przy ul. Branickiego 15 na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej.

 

– Dziękuję Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przyznane dofinansowanie. Dzięki wsparciu w poprzednich latach mogliśmy zadbać o wyposażenie siedziby Teatru przy ul. Elektrycznej. Teraz przyszedł czas na kolejne wyzwanie: modernizację pracowni warsztatowych oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni teatralnej. W tym celu musimy wykonać dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji i adaptacji budynków magazynowo-warsztatowych Teatru znajdujących się przy ul. Branickiego 15 – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

 

Otrzymane wsparcie ze strony Ministerstwa przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności naszego Teatru, m.in. poprzez zintensyfikowanie jego działań artystycznych i zwiększenie liczby prezentowanych spektakli.

 

– Realizacja warsztatów teatralnych oraz prób do spektakli na scenach przy ul. Elektrycznej skutkowało czasowym wyłączeniem danej przestrzeni z prezentacji przedstawień z bieżącego repertuaru, co wpływało na obniżenie płynności pracy naszego Teatru. Utworzenie dodatkowej przestrzeni przy ul. Branickiego 15 zarówno zwiększy komfort pracy osób zatrudnionych w Teatrze, jak i wpłynie też na podniesienie jakości widowisk. Chcemy, by w wyniku realizacji projektu powstało miejsce przeznaczone do prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturalnej, uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy seniorów. Stworzenie nowoczesnej przestrzeni warsztatowej umożliwi zaś pracownikom Teatru tworzenie scenografii i rekwizytów w komfortowych warunkach, z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów – dodaje Martyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego 29 516,22 zł w roku 2022 oraz 68 500 zł w roku 2023.

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Podlaskiego 34 440,92 zł w roku 2022 oraz 86 500 zł w roku 2023.