Infrastruktura kultury

Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury. Zadanie zakłada zakup sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego, oświetleniowego.

 

Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.