Zakup sprzętu nagłośnieniowego (2018)

„Zakup sprzętu nagłośnieniowego” to projekt, który realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W ramach programu „Infrastruktura kultury” otrzymaliśmy 120 000 zł na zakup sprzętu, który znacząco polepszy się odbiór naszych spektakli.

 

Realizacja projektu możliwa jest także dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które przekazało nam środki finansowe na wkład własny.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.