III edycja programu „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”

W ramach trzeciej edycji programu wolontariackiego, do współpracy zapraszają cztery białostockie instytucje kultury – Galeria Arsenał, Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska oraz Teatr Dramatyczny, a także organizacja pozarządowa – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Tylko do 24 stycznia można zgłaszać swoją kandydaturę do poszczególnych organizatorów programu.

 

Celem programu jest podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie aktywności w sektorze kultury i działaniach społecznych oraz realizacja własnych projektów. Program „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu” pozwoli uczestnikom nie tylko zdobyć doświadczenie, zyskać praktyczną wiedzę, poznać ekspertów, ale także da szansę na przygotowanie i zrealizowanie własnego, autorskiego działania. Propaguje wolontariat kompetencji w lokalnych instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych – to wyjątkowa forma wolontariatu, polegająca na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Pozwoli także rozbudować potencjał wolontariacki lokalnych instytucji kultury – sprzyja temu innowacyjna formuła programu, jego interdyscyplinarność oraz międzysektorowość.

 

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w formie zeskanowanej (z podpisem) na adres wolontariat@mwb.com.pl do dnia 31 stycznia 2016 r. do godz. 24.00 lub doręczyć w wersji drukowanej i podpisanej do punktu kasowego Muzeum Wojska w Białymstoku do dnia 31 stycznia 2016 r. godz. 17.00. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać kontaktując się z następującymi osobami:

 

Kierownik programu:

Marzena Wilczko – mwilczko@mwb.com.pl

 

Koordynatorzy wolontariatu w poszczególnych instytucjach i organizacji:

Galeria Arsenał – Justyna Zieniuk, jzieniuk@wp.pl

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku – Katarzyna Siwerska, k.siwerska@galeriaslendzinskich.pl

Muzeum Wojska w Białymstoku – Ewelina Tomaszewska, etomaszewska@mwb.com.pl

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – Katarzyna Łotowska, katarzyna.lotowska@owop.org.pl

 

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – Monika Bania, mbania@dramatyczny.pl

 

Zapraszamy do udziału!

 

Regulamin_WDK

Oferta_WDK

Harmonogram_WDK – Uwaga! Zmiany w harmonogramie.

Formularz_zgłoszeniowy_WDK

 

logowki wolontariat