Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w  Białymstoku jest jedną z pięciu instytucji, w której realizowany jest projekt „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko pracę wolontariuszy na rzecz placówki, ale też szeroki program edukacyjny, wizyty studyjne i możliwość realizacji własnego, autorskiego projektu.

 

Podczas rekrutacji otrzymaliśmy ponad 40 zgłoszeń, ostatecznie  do programu zostało zakwalifikowanych 15 osób – pięć do Muzeum Wojska w Białymstoku, cztery do Centrum im. Ludwika Zamenhofa i po dwie do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Galerii im. Sleńdzińskich oraz Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki. Aktywność wolontariacką młodzi ludzie będą realizować tylko w jednej, wybranej instytucji. Jednak  w najbliższych miesiącach poznają wszystkie pięć – dzięki warsztatom, wizytom studyjnym, spotkaniom  z ekspertami, zaproszonymi przez każdą z placówek.

 

Inauguracja projektu – kliknij!

Regulamin – kliknij!

Załącznik nr 1 – harmonogram programu – kliknij!

Rekrutacja – kliknij!