Zaproszenie do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym:

Zaproszenie do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym:

Białystok, dnia 26.03.2015 r.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, jako Zamawiający – przeprowadza rozpoznanie cenowe na:

opracowanie i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego planowanej modernizacji obiektu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12.
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Przedmiot zamówienia polegać będzie na:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi postanowieniami przyszłej umowy stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
(opis przedmiotu zamówienia)

Prosimy o zakreślenie w poniższej tabeli odpowiedniej opcji i odesłanie (dostarczenie) niniejszego Zaproszenia – w terminie do dnia: 30.03.2015 r. na adres Teatru – j .w. do:
prowadzącego sprawę:

Tadeusz Kuczyński, e-mail: administracja@dramatyczny.pl , Nr pok. 21
(imię i nazwisko, nr pokoju)
– w formie: e-maila, faksu, drogą pocztową lub osobiście (ostatecznie obowiązywać będzie
wersja oryginalna – na piśmie).

Załączniki:

zaproszenie

Formularz Oferty

Istotne postanowienia przyszłej umowy PFU 26.03.2015

Opis przedmiotu zamówienia – PFU zapytanie

Zaproszenieofert PFU

A_ST-1

A_ST-2

A_ST-3

A_ST-4

OPIS 12_12_2014 v2 PLANSZA 1 kopia PLANSZA 2 kopia

 

 

 

 

studium strona tytułowa

Odpowiedzi do pytań

Ogłoszenie wyniku zapytania