Teatr naszej niepamięci – rozmowa o spektaklu „Biała siła, czarna pamięć”

25 maja 2016 roku licealiści i nauczyciele ze szkół białostockich (nr V i VI) uczestniczyli w dyskusji z udziałem pracowników Uniwersytetu w Białymstoku: Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej, Danuty Zawadzkiej (Instytut Filologii Polskiej) i Krzysztofa Puławskiego (Instytut Neofilologii) oraz aktorów: Bernarda Bani, Pawła Pabisiaka, Piotra Szekowskiego, Michała Tokaja.

 

 

Rozmowa toczyła się wokół formuły spektaklu, stanowiącego zarazem głos w aktualnej, silnie spolaryzowanej debacie publicznej, jak i estetyczny (ironiczno-groteskowy) komentarz do rozgrywanych na ulicy konfliktów polityczno-kulturowych. Dyskutanci zastanawiali się, na ile problem białostockiej niepamięci odnośnie do przeszłości miasta i regionu, zwłaszcza w jej wymiarze traumatycznym, dotyczy całego kraju, jeśli nie wręcz całych połaci Europy, przez które przetoczyły się fronty dwóch wojen światowych, gdzie dokonano Zagłady Żydów i miliony ludzi musiały porzucić swoje rodzinne strony, by zacząć życie w innych miejscach, opuszczonych przez poprzednich mieszkańców – wbrew ich woli.

 

Dyskusję moderowała Elżbieta Dąbrowicz (Instytut Filologii Polskiej).

 

Fot. Emilia Rogalska