Rozmowa na gruzach świata. O pisarstwie Swietłany Aleksijewicz – panel dyskusyjny

Spektaklowi „Czarnobyl. Last minute” prezentowanemu  25 lutego towarzyszył panel dyskusyjny „Rozmowa na gruzach świata. O pisarstwie Swietłany Aleksijewicz”. W panelu zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej UwB udział wzięły: Grażyna Charytoniuk, Hanna Kondratiuk-Świerubska, Agnieszka Korytkowska-Mazur, Jolanta Sztachelska, Alina Wawrzeniuk i Danuta Zawadzka oraz Elżbieta Dąbrowicz w roli moderatora.

 

 

Dziękujemy uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Publicznego Gimnazjum nr 20 w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku za obecność.

 

Fot. Emilia Rogalska