Kierunek Erywań

„Kierunek Erywań” zostanie zrealizowany jesienią w stolicy Armenii, w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą”, gdzie zaprezentujemy dwa spektakle: „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko oraz „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego. Zależy nam na pokazaniu różnorodnych sztuk, dlatego zaprezentujemy spektakl odnoszący się do współczesnej literatury oraz ukazujący klasykę. Celem projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz promowanie kultury polskiej w różnych obszarach świata.

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Kierunek Erywań

Dofinansowanie: 54.000 zł

Całkowita wartość: 108.000 zł

 

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO