Harmonogram

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM PROGRAMU:

15 października 2014 – ogłoszenie naboru
31 października 2014 – zakończenie naboru
3-7 listopada 2014 – rozmowy kwalifikacyjne
14 listopada 2014 – poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w programie
5 grudnia 2014 – inauguracja programu / konferencja prasowa
8-31 grudnia 2014 – zajęcia integracyjne, badanie potrzeb uczestników, harmonogram warsztatów i wizyt studyjnych 8 grudnia 2014 – 30 czerwca 2015 – aktywność wolontariacka
31 marca i 31 lipca 2015 – ewaluacja częściowa i końcowa
jesień 2015 – spotkanie podsumowujące, kończące II edycję programu


Odsłony projektu: II edycja programu "Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu"