Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w  Białymstoku jest jedną z pięciu instytucji, w której realizowany jest projekt „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko pracę wolontariuszy na rzecz placówki, ale też szeroki program edukacyjny, wizyty studyjne i możliwość realizacji własnego, autorskiego projektu.

 

 

 

Program „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu” pozwala uczestnikom nie tylko zdobyć doświadczenie, zyskać praktyczną wiedzę, poznać ekspertów, ale także daje szansę na przygotowanie i zrealizowanie własnego, autorskiego działania. Propaguje wolontariat kompetencji w lokalnych instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych – to wyjątkowa forma wolontariatu, polegająca na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Pozwala także rozbudować potencjał wolontariacki lokalnych instytucji kultury – sprzyja temu innowacyjna formuła programu, jego interdyscyplinarność oraz międzysektorowość.