Teatr – Lubię to!

„Teatr – Lubię to!” to cykl warsztatów dla nauczycieli. Głównym celem zadania jest podniesienie kwalifikacji kadr kultury i nauczycieli poprzez organizację szkoleń w sześciu zakresach tematycznych. W trakcie projektu odbywa się sześć bezpłatnych sześciogodzinnych warsztatów, każdy dla ok. 15 osób. Zajęcia prowadzone są przez realizatorów spektakli oraz aktorów.

 

Projekt składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna prowadzona jest w formie wykładu, dyskusji oraz prezentacji. Wiedza teoretyczna z każdego zakresu tematycznego zostaje zebrana i wydana w specjalnych konspektach teatralnych, których autorami są osoby prowadzące poszczególne warsztaty. Część praktyczna jest realizowana w formie ćwiczeń, które pozwolą utrwalić i przetestować wiedzę nabytą podczas zajęć teoretycznych. Na zakończenie zadania każdy nauczyciel otrzymuje konspekt oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniach.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać nauczyciele pracujący na terenie województwa podlaskiego. Rekrutacja do udziału w warsztatach rozpoczyna się we wrześniu.