Kierunek Wschód I

Od 5 do 8 października zapraszamy na pierwszą edycję festiwalu „Kierunek Wschód”.  Wydarzenie to jest kontynuacją współpracy z najważniejszymi scenami naszych wschodnich sąsiadów. W trakcie pierwszej edycji festiwalu będziemy gościć Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi oraz Teatr Dramatyczny im. Tarasa Szewczenki w Charkowie na Ukrainie.

Program Festiwalu:
+  benefis Siarhieja Kavalova (organizowany wspólnie z Fundacją Teatr Czrevo)
Bilety na wszystkie spektakle dostępne są w Kasie Teatru oraz w sprzedaży internetowej.Ceny biletów:  10 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Honorowy Patronat:

Patroni medialni Festiwalu:
TVP Kultura
Radio Racja
Tygodnik Niwa
Teatr dla Was
TVP3 Białystok
Niebywałe Suwałki
Kurier Poranny
Poranny.TV
Poranny.pl
Polskie Radio Białystok
Białystok Online
Wrota Podlasia