Podsumowaliśmy projekt „Teatr – Lubię to! Sezon 4”

Podsumowaliśmy projekt „Teatr – Lubię to! Sezon 4”

28 grudnia 2022 roku uczestnicy projektu „Teatr – Lubię to! Sezon 4” wspólnie podsumowali realizację zadania edukacyjnego, które opierało się na szkoleniach dotyczących oprawy plastycznej przedstawienia.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Półtorak – Dyrektor Teatru Dramatycznego, nauczyciele uczestniczący w projekcie oraz prowadzący szkolenia (pracownicy Teatru).

 

– Przede wszystkim chciałbym podziękować uczestnikom warsztatów, bez których nie zrealizowalibyśmy tego zadania oraz prowadzącym szkolenia. To już czwarta edycja projektu i w tym roku przybliżyliśmy oprawę plastyczną przedstawienia. Mam nadzieję, że zdobytą wiedzę wykorzystają Państwo w pracy dydaktycznej – podsumował Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

 

W trakcie warsztatów prowadzonych przez realizatorów współpracujących z Teatrem Dramatycznym nauczyciele mieli okazję zdobyć umiejętności praktyczne i rozwinąć swoje kompetencje w zakresie sześciu bloków tematycznych. Wskazana tematyka odpowiadała na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników poprzednich edycji zadania.

 

– Współpraca z uczestnikami to czysta przyjemność. Wspaniała atmosfera, świetna zabawa. Dla nas jako realizatorów przeprowadzenie szkoleń okazało się doskonałą formą utrwalenia wiedzy, z której na co dzień korzystamy – powiedzieli instruktorzy.

 

Warsztaty poprowadzili pracownicy Teatru Dramatycznego oraz realizatorzy współpracujący z instytucją: Grażyna Kryś-Lelusz, Szymon Ambrożewicz, Elżbieta Wysocka, Anna Czyż, Arleta Rewicka-Flasza, Antonina Pawluczuk, Jarosław Mirończuk, Mariusz Jarocki, Siarhei Holik, Krzysztof Chiliński, Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach.

 

W szkoleniach wzięli udział w większości nauczyciele ze szkół podstawowych, ale obecni byli również pracownicy przedszkoli oraz szkół ponadpodstawowych. Szkolenia rozpoczęły się pod koniec września i zakończyły się na początku listopada.

 

– Rewelacyjne jest to, że teatr współpracuje z nauczycielami i jest otwarty na współpracę ze szkołami, bo edukacja teatralna jest czymś niesamowitym – zauważyła Magdalena Dziejma, nauczycielka.

 

Na stronie internetowej dostępna jest fotorelacja z każdego szkolenia. Oprócz tego przygotowany został trailer podsumowujący cykl warsztatów.

 

Projekt zakładał również ewaluację. Badanie przeprowadził zespół ekspertów Instytutu Socjologii UwB. Na podstawie ewaluacji przygotowujemy ofertę kolejnej edycji projektu.

 

– Bardzo chętnie wezmę udział w kolejnej edycji projektu. Wiedza i umiejętności przekazywane przez specjalistów są niezwykle cenne i warto korzystać z Państwa doświadczenia – dodała Małgorzata Narożna, nauczycielka.

 

Warsztaty odbyły się w pracowniach teatralnych oraz w gościnnych przestrzeniach: Uniwersyteckiego Centrum Kultury, Kina Ton, Auli Wydziału Nauk o Edukacji.

 

Zadanie zostało objęte patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W spotkaniu miała uczestniczyć też p. Beata Pietruszka (Podlaska Kurator Oświaty), która objęła patronatem realizowane zadanie. Niestety z powodów osobistych nie wzięła udziału w zebraniu podsumowującym. Mimo tego wyraziła swoje poparcie dla tego przedsięwzięcia.

 

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z podsumowania czwartej edycji projektu „Teatr – Lubię to!”.

 


TEATR – LUBIĘ TO! SEZON 4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Teatr – Lubię to! Sezon 4

Dofinansowanie: 73.000 zł

Całkowita wartość: 154.000 zł

 

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO