OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
ul. Elektryczna 12
15-080 Białystok

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania i odbioru instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przewidzianego do realizacji w budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12.

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku i przewidują wykonania następujących robót:
– zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania instalacji,
– prace demontażowe,
– roboty montażowe,
– wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,
– próby i czynności odbiorowe,
– opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres rzeczowy obejmuje:
– instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
– instalacja połączeń wyrównawczych,
– instalacje niskoprądowe,
– montaż oznaczeń ewakuacyjnych.

Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia nie później niż do dnia  26.08.2016 r.
Udostępnienie terenu prac może nastąpić nie wcześniej niż 01.07.2016 r.

Szczegółowe informacje na temat ww. zamówienia można uzyskać pod nr tel. 85 74 99 173, 85 74 99 164, e-mail: administracja@dramatyczny.pl; osoba do kontaktu – Tadeusz Kuczyński lub Barbara Jaskurzyńska.

Szczegóły oferty:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o Przetargu Ograniczonym – Instrukcja

Załącznik_nr_ 1_ do Instrukcji – Wniosek o dopuszczenie

Załącznik_nr_2_do_Instrukcji

Załącznik_nr_3_do_Instrukcji

Załącznik_nr_4_do_Instrukcji