Oferta pracy na stanowisko specjalista/ka ds. sprzedaży i organizacji widowni

Oferta pracy na stanowisko specjalista/ka ds. sprzedaży i organizacji widowni

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Specjalista/ka ds. sprzedaży i organizacji widowni

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Miejsce pracy: Dział Sprzedaży i Organizacji Widowni

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie – preferowane w zakresie marketingu i sprzedaży.
 2. Praktyczna znajomość nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 5. Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, zaangażowanie, samodzielność.

 

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Organizowanie przedstawień w Teatrze, w tym w razie potrzeby pełnienie dyżurów w czasie trwania przedstawień.
 2. Organizowanie przedstawień, koncertów i innych imprez w ramach sceny impresaryjnej.
 3. Bieżąca obsługa widzów i udzielanie pomocy w zakresie rezerwacji i zakupu biletów.
 4. Obsługa programu do sprzedaży, realizacja i sprawdzanie raportów sprzedażowych.
 5. Sprawdzanie dostępności aktorów gościnnych na etapie tworzenia planów repertuarowych.
 6. Opracowanie koncepcji nowych form i skutecznych metod współpracy Teatru z widzem.
 7. Zapewnienie frekwencji na widowni oraz wpływów do kasy Teatru.
 8. Sprzedaż biletów, prowadzenie różnych form sprzedaży biletów, w tym sprzedaży bezpośredniej z uwzględnieniem nowych metod sprzedażowych.
 9. Dystrybucja wydawnictw teatralnych: repertuarów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów reklamowych, przy współpracy z innymi pracownikami Działu.
 10. Sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z zadaniami działu, między innymi dotyczących obsługi spektakli w zakresie sprawdzania biletów, obsługi przedstawień Teatru w zakresie ppoż., obsługi szatni itp.
 11. Współpraca ze szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działań teatralnych i okołoteatralnych.
 12. Koordynacja i nadzór nad imprezami obcymi w siedzibie Teatru.
 13. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży w bazie oraz w terenie, które zapewnią Teatrowi realizację założonych w tej dziedzinie planów.
 14. Organizacja widowni wraz z jej obsługą (szatniarze, bileterzy, strażak) na scenach Teatru oraz poza siedzibą Teatru, zgodnie z miesięcznymi planami repertuarowymi.
 15. Prowadzenie ewidencji liczby widzów na przedstawieniach oraz wpływów finansowych z poszczególnych przedstawień.
 16. Aktywny udział w życiu Teatru oraz działaniach inicjowanych przez Teatr, w tym:a) analiza bieżącego repertuaru Teatru oraz zdobywanie wiedzy na temat granych i będących w przygotowaniu przedstawień Teatru,b) uczestnictwo w próbach i przedstawieniach,

  c) pełnienie dyżurów podczas innych wydarzeń organizowanych przez Teatr.

 17. Sprzedaż usług kulturalnych należących do statutowej działalności Teatru, zarówno w siedzibie Teatru, jak i poza jego siedzibą.

 

Oferujemy:

 

 1. Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę.
 2. Pracę w zaangażowanym zespole.
 3. Wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia zasadniczego i prowizji.
 4. Benefity pracownicze (m.in. dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego oraz dofinansowanie do karty MultiSport).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, które znajdują się w moich dokumentach aplikacyjnych niewymienionych w art. 221 §1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 §4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji/przesłuchania przez Administratora tj. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdującą się w Polityce Prywatności Administratora opublikowaną na stronie internetowej: https://dramatyczny.pl/polityka-prywatnosci/.”

 

 

 1. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
 2. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.
 3. Oferty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko Specjalista/ka ds. sprzedaży i organizacji widowni” w Sekretariacie Teatru, w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok do 2 sierpnia br.

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień br.