Nowy sprzęt oświetleniowy i multimedialny

Nowy sprzęt oświetleniowy i multimedialny

W grudniu zakończyliśmy realizację zadania „Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego”. Dwuetapowa inwestycja, realizowana w latach 2020-2021, była finansowana z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

– Zadanie stanowi kontynuację realizacji wieloletnich planów rozwoju naszej instytucji. W 2020 roku udało się uzupełnić park oświetleniowy Teatru o nowe elementy. To jednak było wciąż za mało, aby prowadzić w pełni profesjonalną działalność. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie systemu oświetleniowego w mijającym roku. Dzisiaj możemy cieszyć się nowym wyposażeniem, dostosowanym do europejskich standardów – powiedział Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

 

Koszt II etapu zadania, realizowanego w 2021 roku, wyniósł prawie pół miliona złotych, z czego 195 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

– Cieszę się, że w ciągu kilku ostatnich lat udało nam się pozyskać wsparcie finansowe na rozwój scenotechniki. Dzięki dotacjom, mogliśmy wyposażyć Teatr w nowoczesny sprzęt. W tym roku rozbudowaliśmy system oświetleniowy o kolejne głowice. Kupiliśmy także wysokiej klasy rzutnik multimedialny. Nowe urządzenia będziemy wykorzystywać do prezentacji spektakli na gościnnych scenach, a po zakończeniu modernizacji naszej siedziby przy ul. Elektrycznej, sprzęt ten będzie częścią nowego parku scenotechnicznego – powiedziała dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru.

 

W 2021 roku instytucja rozpoczęła kompleksowy remont swojej siedziby polegający na przebudowie, rozbudowie i dociepleniu zabytkowego budynku Teatru przy ul. Elektrycznej 12. Planowany termin zakończenia prac: II połowa 2023 roku.