„Kierunek Wschód VI” z ministerialnym dofinansowaniem

„Kierunek Wschód VI” z ministerialnym dofinansowaniem

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Kierunek Wschód”. Dzięki dotacji jesienią odbędzie się szósta edycja Festiwalu.

 

Kierunek Wschód” to przegląd teatralny prezentujący kulturę pogranicza, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Festiwal jest kontynuacją kontaktów z zespołami z zagranicy oraz z innymi teatrami i artystami z naszego kraju. Ministerstwo na szóstą edycję projektu przyznało kwotę w wysokości 200 000 zł.

 

– Kolejne edycje Festiwalu utwierdzają nas w przekonaniu, że podejmowanie tego typu przedsięwzięć jest ważne i potrzebne nie tylko dla widzów, lecz także dla artystów z Europy Wschodniej. W ubiegłym roku dużą niewiadomą była strona białoruska, ponieważ sytuacja polityczna niestety nie sprzyjała działalności artystycznej i współdziałaniu z teatrami białoruskimi. Dramat wojny za naszą wschodnią granicą sprawił, że w sposób szczególny będziemy chcieli wesprzeć w tym roku ukraińskich twórców. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że „Kierunek Wschód” został doceniony i wsparty finansowo przez Ministerstwo – zauważa Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

 

Na przestrzeni lat w Białymstoku wystąpili artyści z: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Gruzji czy Armenii.

 

– Ostatnie wydarzenia w Ukrainie, uzmysłowiły nam jeszcze bardziej, jak ważna jest współpraca w obszarze kultury i wymiana doświadczeń z partnerami zza naszej wschodniej granicy. W chwilach takich jak te, możemy się wzajemnie wspierać i pomagać sobie. Zarówno ubiegłoroczna edycja, jak i tegoroczna, okazują się być przestrzenią prezentacji sztuki dla artystów, którzy z dnia na dzień stracili swoje miejsca pracy. Aktorzy z Białorusi w wyniku represji, artyści z Ukrainy w wyniku wojny. Z roku na rok „Kierunek Wschód” staje się więc coraz ważniejszym wydarzeniem artystycznym i rzeczywistym miejscem międzynarodowych spotkań – mówi dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego.

 

Festiwal odbędzie się na przełomie września i października. Wzorem lat ubiegłych – planujemy po każdym spektaklu panele dyskusyjne oraz spotkania z twórcami w klubie festiwalowym.

 

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.