Kierunek Wschód IV

Kierunek Wschód IV

Od 20 września do 2 października odbywa się czwarta edycja festiwalu „Kierunek Wschód” – przegląd teatralny prezentujący kulturę pogranicza, w tym przedstawienia zza wschodniej granicy Polski. Wydarzenie realizowane jest z myślą o międzynarodowej idei Partnerstwa Wschodniego. W trakcie tegorocznego wydarzenia gościmy m.in. teatry z Białorusi, Gruzji, Litwy, Ukrainy oraz po raz pierwszy z Armenii.

 

Szczegółowy program tegorocznego wydarzenia:

 

 

Emitowane spektakle będą prezentowane w językach ojczystych, jednak przedstawieniom towarzyszyć będą napisy w języku polskim.

 

Po wszystkich spektaklach zapraszamy na spotkania i rozmowy z aktorami.

 

Zadanie dofinansowane ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz z budżetu Województwa Podlaskiego.