Emocjałki w twoim przedszkolu

Emocjałki w twoim przedszkolu

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przygotowuje się do prezentacji spektaklu „Emocjałki” w wybranych placówkach edukacyjnych w ramach projektu pn. „Konkurs im. Jana Dormana”. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy wszystkie przedszkola z terenu województwa podlaskiego (z wyłączeniem Białegostoku). Na zgłoszenia czekamy pod adresem emocjalki@gmail.com od 15 do 29 grudnia 2015 r. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy
15 przedszkoli, które odwiedzimy ze spektaklem. W każdej placówce planujemy dwukrotny pokaz przedstawienia, wszystkie koszty związane z prezentacją spektaklu pokrywa Teatr.

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:

  1. Nazwa i adres przedszkola.
  2. Odległość w km od Białegostoku.
  3. Preferowany miesiąc przyjazdu Teatru: styczeń / luty / marzec / kwiecień.
  4. Czy możliwa jest dwukrotna prezentacja spektaklu? (Tak/Nie)
  5. Liczba dzieci w wieku 5-6 lat.
  6. Czy przestrzeń, w której prezentowany będzie spektakl spełnia następujące warunki: wymiary sali ok. 7mx5m, wysokość ok. 3,5 m?
  7. Czy możliwe jest wyciemnienie okien w sali? (Tak/Nie)
  8. Czy przedszkole zobowiązuje się do realizacji działań promocyjnych, tj. umieszczenia na stronie internetowej (np. własnej lub gminy) oraz w lokalnej prasie informacji na temat spektaklu przed planowaną prezentacją oraz relacji z odbytych przedstawień? (Tak/Nie)
  9. Osoba do kontaktu z ramienia przedszkola: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon komórkowy.
  10. Prosimy również o przesłanie kilku przykładowych odpowiedzi dzieci na pytanie: Co to jest teatr?

W ciągu 48 godzin od przesłania zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną potwierdzającą zarejestrowanie zgłoszenia. Listę przedszkoli wybranych do prezentacji spektakli opublikujemy najpóźniej do 11 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Teatru.

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach i przedszkolach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych  w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl

Przedstawienie zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych.

Dodatkowych informacji udziela Monika Bania, tel. 85 7499189, e-mail mbania@dramatyczny.pl

 


dorman_konkurs_logo

2.it_logo_na ulotki i www
Struktura360-KulturaDostepna-lifting-LOGO-szare