Zespół

Anatol Wap

Anatol Wap

Dorobek zawodowy:

Absolwent Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku), autor kilkudziesięciu prac i opracowań z zakresu historii, muzealnictwa i ochrony zabytków architektury militarnej. W latach 1990-1996 pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku, następnie przez dwa kolejne lata kierował Stanowiskiem Terenowym w Białymstoku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1999 r. roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a od 1998 r. Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.