Zaświeć się na niebiesko w Białymstoku – fotorelacja

Zaświeć się na niebiesko w Białymstoku – fotorelacja

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku od 2012 r. rokrocznie organizuje akcję „Zaświeć się na niebiesko”. (Light it up blue) to ogólnoświatowa akcja zainaugurowana w 2011 roku przez amerykańską organizację Autism Speaks i corocznie obchodzona 2 kwietnia. Dzień ten Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło w 2007 r. Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.

W tym roku wydarzenie zorganizowano po raz pierwszy na placu przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki.  Przed budynkiem Teatru spotykały się osoby cierpiące na zaburzenia ze spektrum autyzmu, ich rodziny, nauczyciele i terapeuci, a także osoby które swoją obecnością wyraziły solidarność z ludźmi z autyzmem. W tym roku budynek Teatru Dramatycznego po raz pierwszy zaświecił się na niebiesko. W Białymstoku oświetlone w tym kolorze byt także Kościół p.w. Św. Rocha, Kościół Farny, gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej, budynek PGE Dystrybucja przy ul. Elektrycznej oraz budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3.