Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie postępowania ofertowego

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na zakup projektora laserowego wraz z oprzyrządowaniem.

 

Równocześnie informujemy, że kolejne postępowanie ofertowe zostanie wszczęte do 25 lipca 2019 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

———————————————————————————————————————————————————————

 

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku poszukuje dostawcy rzutnika laserowego. Chętnych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami „Zaproszenia do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym” oraz „Formularzem oferty”. Zgłoszenia oraz oferty (według załączonego druku) należy przesyłać droga elektroniczną, listownie lub osobiście do dnia 12 lipca 2019 r.

 

Oferty prosimy składać:

 

  • na adres elektroniczny: sekretariat@dramatyczny.pl,
  • listownie: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080,
  • osobiście na podany powyżej adres, w sekretariacie Teatru.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 85 74 99 160 lub 512 23 29 89.

 

Oferty złożone po 12 lipca 2019 r. nie będą rozpatrywane.

 

Zaproszenie

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym

 

Formularz oferty