Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – kompleksowa organizacja wyjazdu zespołu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:

 

kompleksowa organizacja wyjazdu zespołu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku do Bitoli (Macedonia Północna) w związku z realizacją projektu „Kierunek Szekspir” współfinansowanego ze środków z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podlaskiego w terminie od 22 do 27 czerwca 2022 r. – 33 osoby.

 

 

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty cenowej wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami może być złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: jstepaniuk@dramatyczny.pl lub drogą pocztową na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, lub osobiście w pok. nr 3.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 23 maja 2022 r. do godz. 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

1) zaproszenie do złożenia oferty wraz ze specyfikacją
2) formularz oferty cenowej
3) wzór umowy