Zakup nowego sprzętu oświetleniowego i multimedialnego

Zakup nowego sprzętu oświetleniowego i multimedialnego

Koniec 2020 roku to czas intensywnej pracy w naszym Teatrze. Zakupiliśmy właśnie sprzęt oświetleniowy, dzięki któremu znacząco poprawi się jakość realizowanych wydarzeń artystycznych.

 

 

„Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego” to projekt, który został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego. Dodatkowe fundusze na ten cel przeznaczyliśmy także z własnego budżetu.

 

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z ministerialnego programu „Infrastruktura kultury” zakupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy, w który została wyposażona Scena Duża. Zyskaliśmy nowoczesny system oświetleniowy, dzięki któremu znacząco poprawi się wizualna strona prezentowanych spektakli oraz komfort pracy pracowników obsługi sceny.

 

– Do tej pory nasza instytucja posiadała bardzo stary sprzęt wchodzący w skład systemu oświetleniowego. Dzięki realizacji projektu udało nam się wyposażyć teatr w m.in. wysokiej klasy głowice oświetleniowe i reflektory. Przed nami początek generalnego remontu, dlatego musieliśmy zadbać o zakup urządzeń, które pozwolą nam prowadzić działalność artystyczną poza siedzibą. Nowe oświetlenie będziemy wykorzystywać także po zakończeniu modernizacji naszego budynku – mówi Martyna F. Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego.

 

W kończącym się roku zrealizowaliśmy łącznie pięć projektów z programów ministerialnych. Na przełomie września i października odbyła się IV edycja festiwalu „Kierunek Wschód”. Po raz kolejny zrealizowaliśmy cykl warsztatów dla nauczycieli pod hasłem „Teatr – Lubię to! Sezon 2″. W listopadzie, dzięki programowi „Niepodległa”, odbył się specjalny pokaz artystyczny z udziałem młodzieży, zatytułowany „Wolne dziecko”. 27 grudnia odbędzie się premiera spektaklu „Cicho… sza…”, w reżyserii Adama Biernackiego. Przedstawienie dla dzieci ze spektrum autyzmu powstało w ramach programu „Kultura dostępna”. Kończymy także prace nad digitalizacją kolejnej części zbioru archiwum artystycznego, w ramach zadania „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap III”.