Wystawa „Janka Kupała i teatr”

Wystawa „Janka Kupała i teatr”

Serdecznie zapraszamy na wystawę zatytułowaną „Janka Kupała i teatr”.

Wystawa poświęcona jest dziełom dramatycznym poety i ich scenicznym przedstawieniom w różnych miejscach. Celem wystawy jest pokazanie roli Janki Kupały w tworzeniu i rozwijaniu białoruskiego teatru, a także ukazanie uniwersalności dramatów autora.

Janka Kupała i białoruski teatr to znaczący element zarówno w życiu i twórczości białoruskiego wieszcza, jak i w historii narodowego teatru białoruskiego. Janka Kupała inicjował dramaturgię białoruską, tworzył i rozwijał teatr. Spektakle na podstawie utworów Janki Kupały to prawdziwe perły białoruskiej profesjonalnej i amatorskiej sztuki teatralnej.

Perłą bogatego dziedzictwa Janki Kupały, a także sztuki teatralnej na Białorusi, jest komedia „Paulinka”. Sztuka napisana w 1912 roku to wizytówka Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały także w XXI wieku. Oglądający wystawę poznają historię powstania komedii i jej scenicznej premiery. Zapoznają się też z losami spektaklu na scenie teatru im. Kupały od 1944 roku, kiedy Białoruski Teatr Państwowy został ewakuowany do Tomska, do dziś.

Janka Kupała aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i wystawianiu spektakli na podstawie własnych utworów, ale szczególnie owocna była jego współpraca z Białoruskim Teatrem Państwowym (od 1926 r. – BTP-1) w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Od 1944 roku teatr nosi jego imię. Na przestrzeni lat w teatrze były wystawiane „Paulinka”, „Rozrzucone gniazdo”, „Prymaki”, „Tutejsi” i poematy dramatyczne „Odwieczna pieśń” i „Sen na kurhanie”.

Wystawa zawiera materiały ze zbiorów muzeum i archiwów teatrów: rękopisy, drukowane wydania dramatów Janki Kupały, zdjęcia scen ze spektakli, plakaty, programy, zaproszenia, scenariusze utworów „Paulinka”, „Rozrzucone gniazdo”, „Tutejsi” i „Odwieczna pieśń”.

Wystawę będzie można obejrzeć w dniach 22-23 kwietnia, przy okazji spektakli Republikańskiego Teatru Dramaturgii Białoruskiej z Mińska, który na scenie Węgierki zaprezentuje dwa spektakle: „Odwieczną pieśń” (22 kwietnia, godz. 19.00) oraz „rozrzucone gniazd” (23 kwietnia, godz. 19.00). Po obydwu przedstawieniach odbędą się spotkania z aktorami oraz reżyserem, które poprowadzi Tomasz Domagała.