Wspomnienia nie do podrobienia – konkurs

Wspomnienia nie do podrobienia – konkurs

Wspólnie z reżyserką Magdą Kupryjanowicz zapraszamy białostoczan do udziału w konkursie „Wspomnienia nie do podrobienia”. Zebrane opowieści posłużą do powstania spektaklu, który będzie można obejrzeć na scenie teatru. Konkurs rozpoczyna się już dzisiaj.

Celem konkursu „Wspomnienia nie do podrobienia” jest zachęcenie mieszkańców Białegostoku do spisywania swoich wspomnień z lat 1939-1989. Opowiadania przesłane na konkurs zostaną wykorzystane do napisania sztuki, która w przyszłym sezonie teatralnym zostanie wystawiona w ramach Sceny PracOFFnia.

O pomyśle konkursu na wspomnienia związane z Białymstokiem z jego pomysłodawczynią Magdą Kupryjanowicz rozmawiamy od jakiegoś czasu. Magda przygotowała konkurs, pozyskała na to fundusze, teatr zobowiązał się zaś do zrealizowania spektaklu na podstawie scenariusza powstałego z nagrodzonych, najciekawszych opowieści. To kolejny krok penetrujący podlaskie pogranicze we współpracy z jej mieszkańcami. To najgłębsza i najbogatsza studnia inspiracji – mówi Agnieszka Korytkowska-Mazur, dyrektor Teatru Dramatycznego.

Konkurs ma być jednym ze sposobów włączenia publiczności teatralnej w proces powstawania spektaklu. Udział w projekcie stanowi okazję do wspólnego tworzenia historii miasta Białegostoku, widzianej oczami jego mieszkańców. Historii, w której wielkie wydarzenia polityczne ustępują pola anegdotom i zdarzeniom z życia codziennego. Historii,
w której każdy odnajdzie miejsca i przedmioty, znane mu z własnego doświadczenia.

W moim przekonaniu teatr powinien stanowić przestrzeń rozmowy na temat wydarzeń, zjawisk i procesów, zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Nie chcę traktować publiczności teatralnej jako biernych odbiorców treści płynących ze sceny, ale jako pełnoprawnych partnerów dialogu zapośredniczonego poprzez sztukę. Pragnę zachęcić widzów do udziału w tworzeniu treści spektaklu teatralnego oraz uznaniu teatru za medium własnej wypowiedzi – mówi pomysłodawczyni konkursu – Magda Kupryjanowicz.

Reżyserka ma nadzieję, że spektakl, jaki powstanie na bazie prac konkursowych, nie będzie mówił jedynie o historii mieszkańców Białegostoku, ale także o zjawisku samej pamięci. Dlatego też interesuje ją nie tylko to, jakie fakty mieszkańcy uznają za warte opisania, ale również – w jaki sposób wspomnienia zostaną przez nich zapisane. Zależy jej na tym, aby oddać na scenie nostalgiczny ton, jaki często towarzyszy powrotom pamięcią do tego,
co przeszłe. Ciekawi ją również to, jakich strategii narracyjnych używa się do opisu własnego życia.

Pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców Białegostoku do wzięcia udziału konkursie. Opracowanie literackie wspomnień jest doskonałą okazją do przygody z własną pamięcią –  ponownego odkrywania ludzi, miejsc i zdarzeń dawno zapomnianych, do łączenia faktów w nowe związki oraz do rewizji dotychczasowych przyzwyczajeń myślowych. Jest to też wyjątkowa okazja do podzielenia się subiektywną wersją minionych wydarzeń z mieszkańcami Białegostoku, w tym – z najmłodszym pokoleniem. Wiedza z podręczników historii stanowi jedynie część prawdy o tym, jak wyglądała przeszłość. Spróbujmy wspólnie dać sobie i im szerszy obraz minionej epoki – dodaje Magda Kupryjanowicz.

Konkurs startuje 20 kwietnia i potrwa do 1 sierpnia. Szczegółowe informacje, regulamin oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej: www.wspomnienianiedopodrobienia.com. Prace oceni profesjonalne jury, w składzie: Ignacy Karpowicz, Piotr Nesterowicz oraz Magdalena Wieremiejuk. Najciekawsze ze zgłoszeń zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu, zaś ich autorzy otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe, ufundowane przez sponsorów: Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Wydawnictwo Literackie oraz Wydawnictwo PETRUS. Główna nagroda to 3000 zł, laureat drugiego miejsca otrzyma 2000 zł, a trzeciego – 1000 zł. Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród oraz wyróżnień laureatom odbędzie się do 30 września 2015 roku. Projekt „Białostoczanie” realizowany jest w ramach stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Koordynator Konkursu:
Magda Kupryjanowicz
tel. 782-977-554
e-mail: wspomnienia.nie.do.podrobienia@gmail.com
www.wspomnienianiedopodrobienia.com