Wspieramy specjalność „Promocja miasta i regionu” na UwB

Wspieramy specjalność „Promocja miasta i regionu” na UwB

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zachęca do studiowania na specjalności „Promocja miasta i regionu” na kierunku filologia polska Uniwersytetu w Białymstoku (studia I stopnia).

Na specjalności „Promocja miasta i regionu” poloniści poznają Podlasie na tle Europy regionów, uczą się doceniać wartość rodzimej tradycji i miejsca, z którego się wywodzą, co więcej – potrafią przekonać do tego innych. Podczas zajęć omawiane jest dawne i najnowsze piśmiennictwo regionu, pojawiają się zagadnienia z zakresu teorii i antropologii literatury, językoznawstwa, prasoznawstwa, socjologii, etnologii, marketingu i PR.

Studenci zdobywają wiedzę na temat kultury, literatury, języka, wyobraźni symbolicznej Podlasia, uczą się, jak tworzyć teksty użytkowe dla prasy i Internetu, jak prowadzić dyskusje i wygłaszać przemówienia, na czym polega marketing terytorialny i turystyczny. Mają kontakt z najważniejszymi instytucjami kultury Białegostoku i spotykają się z jej twórcami.

Ważny element programu studiów stanowią wspólnie oglądane i komentowane spektakle białostockich teatrów. Studenci specjalności redagują własną gazetę – „Regiodniówkę” i działają w kole „Regionalni”.

Więcej informacji na stronie Wydziału Filologiccznego UwB – kliknij!