Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu – rekrutacja

Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu – rekrutacja

Zapraszamy do udziału we wspólnym programie wolontariatu kompetencji pięciu białostockich instytucji: 

– Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
– Centrum im. Ludwika Zamenhofa
– Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku
– Muzeum Wojska w Białymstoku
– Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki

Jeśli jesteś:

– masz nie więcej niż 30 lat
– chcesz zdobyć doświadczenie w sektorze kultury;
– atrakcyjnie spędzić wolny czas
– poznać ciekawych ludzi

to program dla Ciebie!!

Oferujemy:

– udział w działaniach największych instytucji kultury w Białymstoku (60 godzin praktyki wolontariackiej)
– cykl atrakcyjnych warsztatów z ekspertami z Białegostoku i Polski (łącznie ponad 20 godzin)
– zdobycie nowych kompetencji w pracy w sektorze kultury
– wizyty studyjne
– możliwość zrealizowania własnego projektu w wybranej instytucji!

Jak wziąć udział w programie?

– przeczytaj regulamin
– wybierz instytucję (jedną), w której chcesz realizować program wolontariatu
– wypełnij formularz aplikacyjny – pamiętaj, żeby zaznaczyć instytucję, w której chcesz realizować praktyki wolontariackie (jedną!)
– zaczekaj na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – zapytamy Cię o motywację, Twoje dotychczasowe doświadczenia, pomysł na wolontariat.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

poszukuje osoby do współpracy z Działem Literacko-Edukacyjnym, w szczególności do pomocy przy realizacji projektów edukacyjnych i pracy archiwum artystycznego. Do zadań wolontariusza należeć będzie przede wszystkim:

– opracowanie i realizacja warsztatów do spektakli dla młodzieży i dorosłych
– przygotowanie i prowadzenie warsztatów teatralno-plastycznych dla dzieci
– współpraca przy koordynacji działań edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych
– współpraca przy archiwizacji spektakli

Na podstawie zgłoszeń wyłonimy dwóch wolontariuszy, którzy zrealizują 60 godzin praktyk wolontariackich. Po ich zakończeniu i w przypadku pozytywnej oceny pracy wolontariusza umożliwimy realizację własnego przedsięwzięcia w ramach prowadzonych przez Teatr działań.

Informacje na temat wolontariatu w pozostałych instytucjach dostępne są na ich stronach internetowych.