W sobotę rusza festiwal „Kierunek Wschód II”

W sobotę rusza festiwal „Kierunek Wschód II”

W najbliższą sobotę (22 września) w Białymstoku rozpocznie się druga edycja festiwalu „Kierunek Wschód”. Na naszych scenach zagrają aktorzy z Białorusi, Litwy, Ukrainy oraz z Polski.

 

„Kierunek Wschód” to przegląd prezentujący spektakle z krajów Partnerstwa Wschodniego, a także teatrów z Polski, które podobnie, jak białostocka instytucja, ulokowane są na pograniczach kulturowych i stąd czerpią inspirację do działań twórczych.

 

– Cieszę się, że w tym roku już po raz drugi możemy zaprosić widzów na spektakle naszych gości zza wschodniej granicy, ale i teatrów z innych polskich miast. Mam nadzieję, że „Kierunek Wschód” na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń kulturalnych województwa podlaskiego i będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem publiczności – powiedział Piotr Półtorak – Dyrektor Teatru Dramatycznego.

 

Festiwal finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

– Już rok temu, w trakcie konferencji prasowej przed pierwszą edycją festiwalu, deklarowałem, że dołożymy wszelkich starań, aby wydarzenie to było kontynuowane w kolejnych latach. Cieszymy się, że tegoroczna edycja ma znacznie bogatszy program, co pozwoli obejrzeć spektakle jeszcze większej liczbie mieszkańców naszego województwa. Festiwal „Kierunek Wschód” jest bardzo potrzebny naszemu miastu i województwu, gdyż przyczynia się do nawiązywania realnej współpracy z partnerami zza wschodniej granicy – powiedział Anatol Wap, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

Tegoroczna edycja przeglądu odbędzie się w dniach od 22 do 30 września. Łącznie widzowie będą mogli obejrzeć aż siedem różnych przedstawień: Obwodowego Grodzieńskiego Teatru Dramatycznego z Grodna na Białorusi, Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa, Republikańskiego Teatru Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Narodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. M. Zańkowieckiej, litewskiego aktora Aleksandra Rubinovasa oraz Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Wstęp na przedstawienia jest bezpłatny.

 

Konrad Szczebiot – krytyk teatralny, członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT/IATC, po wszystkich spektaklach poprowadzi spotkania i rozmowy z aktorami, a ponadto przeprowadzi warsztaty pisania o teatrze.

 

– Zależało nam na tym, aby zderzyć różne estetyk polskiego teatru (Rzeszów – współczesny, multimedialny spektakl na „modny” temat; Bielsko-Biała – czerpiąca z klasyki literatury rosyjskiej i fenomenu Jurodiwych, spektakl zrealizowany przez wybitnego reżysera teatru alternatywnego) z różnorodnymi taktykami teatrów czerpiących ze „szkoły rosyjskiej” (Lwów – klasyczny „Rewizor”; Grodno – „skandaliczny” w latach 90. tekst wybitnego dramatopisarza języka niemieckiego opowiadający o ucieczce przed opresyjnym społeczeństwem; Mińsk – przeglądanie się białoruskości w zwierciadle zachodniej kultury, Kowno – monodram jako specyficzny i trudny aktorsko i reżysersko gatunek, opowiada o Stalinie, czyli postaci, która odcisnęła piętno na wszystkich naszych krajach). Program ma pokazywać wspólnotę doświadczeń naszych krajów (autorzy i tematy znani głównie w naszym zakątku Europy), ale także różne sposoby przyswajania i udomawiania kultury Zachodu. Chrapkiewicz (Białystok) i Opryński (Bielsko-Biała) pokazują dwa (różne) najciekawsze sposoby gry aktorskiej specyficzne dla polskiego teatru, mocno odmienne od „tradycji rosyjskiej” osadzonej w metodzie Stanisławskiego – powiedział w trakcie konferencji prasowej Konrad Szczebiot.

 

Drugiej edycji festiwalu „Kierunek Wschód” będzie towarzyszyć V Festiwal ODE, organizowany przez Fundację Teatr Czrevo.

 

– ODE to już tradycyjnie moc teatralnych wrażeń osadzonych w kontekście białoruskim. W tym roku szczególnie zapraszamy na nowy spektakl Teatru Czrevo – wynik transgranicznej współpracy artystów z Podlasia i z Białorusi. Spektakl „Pozory”, w reżyserii Jury Dzivakova, powstał w ramach Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar i będzie dwukrotnie prezentowany na Festiwalu w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku. Na tegorocznym V Festiwalu ODE czeka nas również mnogość atrakcji dla dzieci – Teatr Kartonka i Teatr Horada Siabrou z Mińska oraz wymiar lokalny, czyli Kazki po-svojomu i Teatr Czrevo. Tradycją Festiwalu jest prezentacja spektakli białoruskich grup nieprofesjonalnych, działających na Podlasiu. Teatr z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce zaprezentuje na scenie kameralnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku spektakl poświęcony postaci wyjątkowego duchownego prawosławnego – ojca Konstantego Bajko. „Sąsiedzi, których nie ma” to kolejny ważny spektakl, poruszający temat lokalnej historii, polsko-białorusko-żydowskich sąsiedzkich relacji. Wstęp na spektakle jest bezpłatny – powiedziała Joanna Troc z Fundacji Teatr Czrevo.

 

Festiwal „Kierunek Wschód II” odbędzie się pod patronatem Ambasady Ukrainy, Ambasady Białorusi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Partnerami medialnymi wydarzenia są: Dwójka Polskie Radio, TVP Kultura, TV Biełsat, e-teatr.pl, Teatr Dla Was, Niwa, Radio Racja, TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, Poranny.TV, Poranny.pl, Niebywałe Suwałki, Wrota Podlasia.

 

Program festiwalu „Kierunek Wschód II”:

 

– 22 września, godz. 19.00, “Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (Scena Duża)
– 23 września, godz. 20.00 , “Polowanie na szczury” – Grodzieński Obwodowy Teatr Dramatyczny z Grodna na Białorusi (Scena Kameralna)
– 25 września, godz. 19.00, “Pogorzelisko” – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Scena Duża)
– 26 września, godz. 19.00, “Trzy Gisèle” – Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi (Scena Duża)
– 28 września, godz. 19.00), „Św. Idiota” – Teatr Polski w Bielsku-Białej (Scena Duża)
– 29 września, godz. 19.00, “Rewizor” –  Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. M. Zańkowieckiej w Lwowie (Scena Duża)
– 30 września, godz. 18.00, “Koba/Stalin” – monodram w wykonaniu litewskiego aktora Aleksandra Rubinovasa (Scena Kameralna)

 

Fot. Urszula Bondaruk