Umowa na remont Teatru podpisana

Umowa na remont Teatru podpisana

Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Piotr Półtorak – Dyrektor naszego Teatru podpisali umowę dotyczącą modernizacji instytucji. Właśnie ogłosiliśmy pierwszy przetarg.

 

 

Remont Teatru w Białymstoku został zaplanowany na lata 2021-2023. Dotację na ten cel udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota rządowego wsparcia to 26 000 000 zł. W Teatrze została dziś podpisana umowa między władzami województwa a instytucją.

 

– To inwestycja, która była bardzo długo wyczekiwania przez mieszkańców. Teatr Dramatyczny, w zasadzie od momentu jego powojennej odbudowy w latach czterdziestych XX wieku, nie przechodził gruntownego remontu. To pokazuje, jak ważny, a wręcz historyczny jest to moment w dziejach tej instytucji, prowadzonej przez samorząd województwa, a także Białegostoku i całego województwa podlaskiego – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

 

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu zabytkowego budynku teatru przy ul. Elektrycznej 12. Planowana jest także wymiana instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

 

– Cieszę się, że teatr w końcu będzie wyremontowany. Z pewnością wiele się zmieni, ale mam nadzieję, że będą to pozytywne zmiany, które dadzą widzom komfort odbioru spektakli, a jeśli chodzi o pracowników, to wpłyną na polepszenie warunków ich pracy. Nowoczesne rozwiązania z zakresu mechaniki sceny pozwolą nam tworzyć jeszcze bardziej atrakcyjne spektakle. Ponadto budynek w końcu będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – powiedział Piotr Półtorak – Dyrektor Teatru Dramatycznego.

 

Modernizacja obejmie wymianę stolarki i ślusarki, montaż nowych siedzisk na widowni, dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie zakłada także nowoczesne rozwiązania w obszarze technologii sceny, akustyki oraz elektroakustyki.

 

Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi 58 000 000 zł. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap modernizacji. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz wszystkie dokumenty dostępne są na Platformie Zakupowej Teatru: https://platformazakupowa.pl/pn/dramatyczny.
Termin składania ofert został ustalony na 29 marca br.

 

 

***

Siedziba Teatru Dramatycznego znajduje się w centrum miasta w budynku wybudowanym w latach 30. XX wieku. Teatr jako Teatr Wojewódzki rozpoczął tam działalność w 1944 roku. Wówczas to ukształtował się zespół aktorski złożony z przebywających w Białymstoku znakomitych artystów z Warszawy, czy Krakowa, takich jak m.in. – Jan Świderski, Czesław Wołejko, Halina Kossobudzka, Lidia Zamkowa, do których dołączyli rodzimi, białostoccy aktorzy. Pierwszym dyrektorem Teatru był Marian Meller. Pierwszą premierę wystawiono 22 września 1944 roku. Był nią spektakl „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego. Odbył się on jednak w siedzibie obecnego kina „Ton”, gdyż jeszcze przez kilka lat trwała odbudowa spalonego w czasie wojny gmachu Teatru. Pierwszy spektakl na jego scenie – sztukę „Świętoszek” Moliera zagrano 23 września 1948 roku.