„Ukradzione dzieciństwo” – otwarcie wystawy

„Ukradzione dzieciństwo” – otwarcie wystawy

W czwartkowe południe (25 lipca), z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przed budynkiem naszego teatru została otwarta wystawa „Ukradzione dzieciństwo”.

Ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupantów, pozostawił w ich życiu ogromną traumę. Wystawa opowiada o losach dzieci z różnych mniejszości narodowych w tym: Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Karaimów, Ormian, Hucułów. Przypomina także do traumatycznych przeżyciach związanych z gettem, obozem, przymusową pracą, deportacjami, egzekucjami itd. Ekspozycja podzielona jest na siedem części, które obrazują dzieci w różnych rolach życiowych: I Dzieci – życie przedwojennych dzieci, w tym mniejszości; II Obrońcy; III Oszukani?; IV Ofiary; V Obserwatorzy; VI Okaleczeni; VII Emigranci.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali:  dr hab. Piotr Kardela – Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku oraz dr Paweł Warot – naczelnik tutejszego Biura Edukacji Narodowej. Ekspozycję można oglądać do 20 września.