Tymczasowy regulamin widzów

Tymczasowy regulamin widzów

Tymczasowy regulamin widzów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

 

Rozdział 1

Regulacje ogólne

 

§1

 

 1. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, widzowie przebywający w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12, powinni poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej odległości od innych osób.
 2. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
 3. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§2

 1. Przez cały okres przebywania na terenie Teatru Dramatycznego, widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną. Obowiązek dotyczy obecności widza w teatrze przed, w trakcie oraz po zakończeniu spektaklu lub innego wydarzenia artystycznego.
 2. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia do budynku Teatru przez pracowników obsługi widowni. W przypadku ich braku pracownicy Teatru mają prawo odmówić wstępu na jego teren.
 3. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
  – dzieci do ukończenia 4. roku życia,
  – osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

 

 

 

Rozdział 2

Regulacje porządkowe

 

§3

 

 1. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby widzów jednocześnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i przebywających na terenie Teatru. Liczba ta jest limitowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń pracowników obsługi widowni.
 2. Podczas oczekiwania na wejście do budynku teatru na najbliższe przedstawienie, widzowie ustawiają się w kolejce z zachowaniem obowiązującego w przestrzeni publicznej dystansu przestrzennego, zgodnie z wytyczonymi strefami. W holu kasowym może przebywać jednocześnie do 10 osób, które zachowują między sobą odstęp.
 3. Przed okienkiem kasowym może stać tylko jeden widz (nie dotyczy osób z małymi dziećmi oraz opiekunów osób niepełnosprawnych).
 4. Widzowie zobowiązani są do przemieszczania się po obiektach Teatru wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi oraz siadania wyłącznie na wyznaczonych miejscach na widowni, zgodnie z zakupionymi biletami.

 

§4

 

Widzowie mają obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu do Teatru przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Teatr.

 

§5

 

 1. Do odwołania ustala się brak możliwości korzystania z tradycyjnej szatni z obsługą.
 2. Istnieje możliwość zabrania okrycia wierzchniego ze sobą na widownię.

 

§6

 

 1. W trosce o utrzymanie zalecanego dystansu społecznego w przerwie wydarzenia kulturalnego, w szczególności w antrakcie spektaklu Widzowie będą zachęcani do rezygnacji w przebywania we foyer Teatru. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych pracownicy obsługi widowni zapewnią możliwość opuszczenia budynku Teatru poprzez wskazane wyjście na zewnętrzny plac lub pozostania na wyznaczonym na widowni miejscach (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych).
 2. Wyjście do foyer będzie możliwe w przypadku konieczności skorzystania z toalety.

 

§7

 

 1. Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach: jednorazowo w pomieszczeniu toalety nie mogą przebywać więcej niż dwie osoby. W przypadku kolejki do toalet widzowie muszą zachować dystans.
 2. Zaleca się dezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji – przed i po wyjściu z toalety.

 

§8

 

Na terenie Teatru obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

 

§9

 

 1. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu; bilety najlepiej nabyć online poprzez stronę bilety.dramatyczny.pl lub przy użyciu karty płatniczej w okienku kasowym.
 2. Niewykorzystany bilet zakupiony na odwołany spektakl ( w okresie od 14 marca do 30 czerwca 2020r.): podlega zwrotowi wyłącznie _w kasie Teatru niezależnie od tego czy został zakupiony on-line i opłacony przelewem, czy też bezpośrednio w kasie Teatru.

 

§10

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania.