Teatralny kierunek na wschód

Teatralny kierunek na wschód

Spektakle teatrów z Białorusi oraz Ukrainy, spotkania z twórcami, benefis białoruskiego dramaturga Siarhieja Kavalova – to tylko niektóre atrakcje, jakie tej jesieni czekają na widzów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Między 5 a 6 października organizujemy festiwal „Kierunek Wschód”. W trakcie pierwszej edycji wydarzenia, odbywającego się pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, zaprezentują się: Republikański Teatr Dramaturgii Białoruskiej z Mińska
na Białorusi oraz Teatr Dramatyczny im. Tarasa Szewczenki w Charkowie na Ukrainie.

– Cieszę się, że dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, uda nam się zorganizować festiwal, który jest kontynuacją współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami. W tym roku gościmy spektakle z Białorusi oraz Ukrainy, ale mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli zaprezentować naszym widzom twórczość teatrów także z innych krajów Partnerstwa Wschodniego – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Artyści z Ukrainy dwukrotnie pokażą spektakl „Kartoteka” Tadeusza Różewicza, w reżyserii Andrzeja Szczytko. W wykonaniu aktorów z Białorusi będzie można zobaczyć spektakle: „Dziennik poety” Siarhieja Kavalova, w reżyserii Witala Barkouskiego oraz „Białoruś. Dydaktyka”, w reżyserii Alexandra Marczanki. Po wszystkich przedstawieniach odbędą się spotkania z twórcami. Dodatkowo, spektaklowi „Dziennik Poety” towarzyszyć będzie benefis Siarhieja Kavalova.

Wszystkie spektakle będą prezentowane w oryginalnych językach, z napisami w języku polskim. Bilety na poszczególne pokazy kosztują jedynie 10 zł. Dostępne są w Kasie Teatru oraz w sprzedaży internetowej: dramatyczny.pl/kupbilet. Wcześniej, bo już we wrześniu w Teatrze Dramatycznym odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Teatralnego ODE, organizowanego przez Fundację Teatr Czrevo.

– To już IV edycja Festiwalu Teatralnego ODE. Przed nami spotkania z różnorodnością białoruskiego teatru. Zaprosiliśmy artystów zarówno z białoruskich teatrów państwowych, jak również z nurtu offowego. Nie zabraknie swojskości Podlasia, którego prezentacja była kluczem i główną inspiracją Festiwalu – w końcu ODE znaczy „tutaj” – mówi Joanna Troc, Prezes Fundacji Teatr Czrevo.

Teatr Dramatyczny jest głównym partnerem Festiwalu. „Kierunek Wschód” i Festiwal „ODE” będą więc w tym roku przeplatać się i dopełniać. Wspólnie zostanie przygotowany benefis Siarhieja Kawalowa – białoruskiego dramaturga, twórcy sztuki „Dziennik poety”.

– Jako samorząd jesteśmy bardzo zadowoleni, że teatr organizuje festiwal „Kierunek Wschód”. Współpraca z naszymi sąsiadami jest jednym z głównych zadań województwa podlaskiego w dziedzinie kultury. Cieszymy się także, że teatr współpracuje z organizacją pozarządową – Teatrem Czrevo, co jest niezwykle ważne. Organizacja festiwalu oraz współpraca przy realizacji Festiwalu Teatralnego ODE, z pewnością świadczą o sprawnym funkcjonowaniu podległej nam jednostki – mówi Anatol Wap, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Bezpłatne wejściówki na wszystkie spektakle w ramach Festiwalu ODE, dostępne są w Kasie Teatru. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji o festiwalu „Kierunek Wschód” – kliknij!

Więcej informacji o IV Teatralnym Festiwalu Teatralnym ODE

Festiwal „Kierunek Wschód” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Patronat honorowy: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Patroni medialni Festiwalu: TVP Kultura, Radio Racja, Tygodnik Niwa, Teatr dla Was, TVP3 Białystok, Niebywałe Suwałki, Kurier Poranny, Poranny.TV, Poranny.pl, Polskie Radio Białystok, Białystok Online, Wrota Podlasia