Teatr Dramatyczny na Basowiszczach

Teatr Dramatyczny na Basowiszczach

W kolejny weekend, 19-20 lipca, odbędzie się tegoroczna edycja Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza. To największe i najstarsze na świecie wydarzenie prezentujące białoruską muzyka rockową. W tym roku, w organizację imprezy włączył się Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Basowiszcza organizowane są nieprzerwanie od 1990 roku na leśnej polanie „Boryk” w Gródku koło Białegostoku. To przede wszystkim prezentacja zespołów mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białostocczyznę, a także gości zza wschodniej granicy. W związku z panującym na Białorusi od 17 lat reżimem Łukaszenki, festiwal w Gródku to jedna z nielicznych okazji do swobodnej ekspresji artystycznej, wolności obywatelskiej i obyczajowej zarówno dla białoruskich wykonawców jak i publiczności.

Od początku istnienia festiwalu jednym z jego głównych zadań jest tworzenie swoistego mostu ponad podziałami, budowanie dialogu i partnerstwa młodego pokolenia Białorusinów i Polaków. Dlatego w tym roku jednym z festiwalowych działań będzie akcja teatralna „Przystąpienie”, czyli Rekonstrukcja Historyczna Przyszłości. Akcja rekonstruowanych wydarzeń, której reżyserii podjął się Igor Stokfiszewski, będzie miała miejsce w przyszłości. Jej bohaterowie postawią krok na drodze ku ostatecznemu pojednaniu między narodami Europy. Politycy i obywatele spotkają się, by przekroczyć Rubikon różnic etnicznych, antagonizmów kulturowych i religijnych podziałów, by zasypać przepaść między Wschodem i Zachodem. Teatr odpowiedzialny jest za opiekę dramaturgiczną i koordynację projektu.

Od początku nowego sezonu artystycznego współorganizujemy, wspieramy, a także partnerujemy najciekawszym projektom artystycznym i prospołecznym. „Przystąpienie” Igora Stokfiszewskiego wyrosło z silnego zaangażowania społecznego i jest przewrotną zabawą z tzw. „marzeniem o lepszym świecie”. Eksperymentalny charakter tej akcji wpisuje się też w poszukiwania przez Teatr nowych form wyrazu artystycznego. Rozpoczęta przy okazji Festiwalu PRZECZYTAĆ BIAŁYSTOK współpraca z Krytyką Polityczną znajduje w tym projekcie swoją naturalną kontynuację – mówi Agnieszka Korytkowska-Mazur, dyrektor Teatru Dramatycznego.

Zapraszamy do uroczyska Boryk w sobotę, 20 lipca o godz. 15.00. Wcześniej, o godz. 13.00 odbędzie pokaz filmów dokumentalnych Artura Żmijewskiego, który  poprowadzi i opatrzy komentarzem Igor Stokfiszewski.

„PRZYSTĄPIENIE” – Rekonstrukcja Historyczna Przyszłości

Reżyseria: Igor Stokfiszewski

Występują:
Konstanty Bondaruk
Dzima Karmazin
Justyna Sawczuk
Urszula Chrzanowska
Paweł Rutkowski

Produkcja:
Teatr Dramatyczny w Białymstoku – opieka dramaturgiczna i koordynacja projektu
Krytyka Polityczna www.krytykapolityczna.pl