TD w w programie Karty Dużej Rodziny

TD w w programie Karty Dużej Rodziny

Oferta Karty Dużej Rodziny w województwie podlaskim pęcznieje. Do programu przystąpiło kolejnych 11 placówek. Umowy z Partnerami podpisał wojewoda podlaski Maciej Żywno. W województwie podlaskim Karty Dużej Rodziny ma już ponad 1300 rodzin. Korzysta z nich blisko 7000 osób.

Tym razem podpisanie umów miało miejsce w Muzeum Podlaskim – jednym z Partnerów KDR. W naszym regionie oferty dla dużych rodzin przygotowało w sumie 17 placówek. Kilka z nich ruszyło z programem ulg już miesiąc temu. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

„Bardzo dziękuję za udział w programie, ponieważ dzięki Państwa zaangażowaniu rodziny zyskują coś bardzo konkretnego – tanie bilety do teatru, na wystawy, na zajęcia sportowe, czy nawet na kursy samochodowe. To wielka pomoc, z której niemal z każdym dniem korzysta coraz więcej osób. Te korzyści są obopólne, bo Państwa placówki zyskują niejako państwowy certyfikat rzetelności i przyjaznego nastawienia do rodzin, a to jest bezcenna reklama” – podkreślił wojewoda podlaski Maciej Żywno.

Z 17 podlaskich placówek, które weszły do programu KDR, aż osiem jest prowadzonych przez zarząd województwa podlaskiego.

” Razem możemy zrobić coś dobrego i to naprawdę cieszy. A radość jest tym większa, gdy się słyszy jak wiele rodzin już z tej karty i ulg korzysta. Ten program zasługuje na to, by go wspierać i by go rozwijać, bo dzięki ulgom  rodziny, których nie byłoby stać na wiele atrakcji, mogą sobie na nie pozwolić” – zaznaczył marszałek województwa Jarosław Dworzański.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Liczba instytucji i firm, które w całym kraju oferują zniżki dla rodzin systematycznie się powiększa. Umowę z placówką – w zależności od zasięgu oferty firmy, branży, po uzgodnieniu szczegółowych warunków – podpisuje wojewoda lub Minister Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie w programie ogólnopolskim jest już ponad dwustu partnerów. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Podlaskie samorządy, które wydały najwięcej ogólnopolskich KDR to: Białystok, Łomża,  Sokółka, Wasilków, Łapy, gmina Zbójna, Juchnowiec Kościelny, miasto Suwałki.

 

Lista Partnerów:

 

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,

Przy zakupie czterech biletów normalnych na Dużą Scenę – wszystkie w cenie biletów ulgowych, na spektakle organizowane przez Teatr.

Muzeum Podlaskie wraz z  Oddziałami Muzeum Podlaskiego

Bilety wstępu do Muzeum: dzieci i młodzież do 25 roku życia – 1 zł., dorośli – bilet ulgowy, bilet rodzinny 50 % zniżki od ceny obowiązującej w danym oddziale (rodzice i dzieci oraz młodzież do 25 roku życia legitymujący się Kartą Dużej Rodziny). Zajęcia rodzinne w weekend dziecko – 1 zł + rodzic bezpłatnie

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT,

20% zniżki (ceny) na:  podjazdy  na  wyciągach  narciarskich, wypożyczenie  sprzętu  narciarskiego,  mini  golf,  paintball,  wypożyczenie  rowerów.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,

Po spełnieniu wymagań zawartych w przepisach prawa – zniżka 50% obowiązującej w WORD w Białymstoku ceny szkolenia przy zapisie na szkolenia okresowe kierowców  (organizowane na podstawie art. 39 „d” ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym) oraz szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym  organizowane w trybie art. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach,

50% zniżki na szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy kat. C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E,

– szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Teatr Wierszalin w Supraślu,

Ulga polegająca na zniżce 50% ceny zakupu biletów na spektakle teatralne z bieżącego repertuaru Teatru Wierszalin, w miesięcznej puli nieprzekraczającej 10 osób uprawnionych do zniżki (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,

10% zniżki dla każdego członka rodziny, ulga obowiązuje na wszystkie odpłatne koncerty organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Galeria im. Sleńdzińskich,

50 % zniżki  dla każdego członka rodziny.  obowiązująca na bilety wstępu na lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, zwiedzanie Galerii.

Teatr Lalki i Aktora w Łomży,

50% ulga dla rodzin wielodzietnych na bilety wstępu na wszystkie spektakle Teatru Lalki i Aktora w Łomży  (dla każdego posiadacza karty)

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z.o.o.,

15 % rabatu na ofertę szkoleniową firmy T-Matic Grupa Computer Plus – zniżki przysługują  członkom rodzin posiadającym Kartę Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie,

Ulga procentowa ( 10% ) przy zakupie biletów wstępu na pływalnię oraz siłownię przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Michałowie.

————————————

Przygotowano również 3 umowy z niżej wymienionymi Partnerami, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w podpisaniu umów. Umowy zostaną podpisane i przesłane Partnerom:

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” z Sejn,

50 % zniżki dla każdego członka rodziny na wszystkie wydarzenia artystyczne: koncerty

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,

50 % ulga na szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy

50% ulga na szkolenie:  kierowanie ruchem drogowym.

Biuro Podróży „ELA-TRAVEL” w Augustowie, ,  20% zniżki dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny na wycieczki Troki-Wilno w sezonie letnim (lipiec, sierpień)

————————————-

Miesiąc temu podpisały trzy podmioty:

Jagiellonia – Bilet na  sektor rodzinny lub boczny – 5,00 zł (obowiązuje na mecze ligowe i pucharowe). Wejście uwarunkowane jest posiadaniem Karty Kibica (Kartę Kibica można wyrobić w Jaga Fan Shop Galeria Zielone Wzgórze, Białystok ul. Wrocławska 1 lub w punkcie kasowym pod Stadionem od strony. ul. Słonecznej, na 2h przed meczem – koszt Karty Kibica- 15,00zł.)

Opera i Filharmonia Podlaska – 5 % – rabatu w stosunku do obowiązującego cennika na spektakle których instytucja jest organizatorem, 10 % rabatu w stosunku do obowiązującego cennika na koncerty symfoniczne których instytucja jest organizatorem.

Muzeum Wojska w Białymstoku – 50 % ceny biletu normalnego lub odpowiednio ulgowego na wystawy stałe i czasowe, kwalifikacja zgodnie z „Cennikiem biletów” Muzeum Wojska w Białymstoku. Ulgowy bilet na zajęcia edukacyjne i rekreacyjne w czasie ferii i wakacji, ujęte w ofercie Muzeum na dany okres, w cenie 1 zł .

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki