TALKING ABOUT BORDERS

TALKING ABOUT BORDERS

 

Projekt TALKING ABOUT BORDERS (Rozmawiając ponad granicami) jest realizowany przez Państwowy Teatr w Norymberdze, a jego celem jest zapoznanie Europy Zachodniej z punktem widzenia piszących dla teatru autorów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jego inicjatorem i kierownikiem artystycznym jest Christian Papke, a dotychczasowe realizacje miały miejsce w Macedonii (2005), Serbii (2006), Chorwacji (2007), Bośni i Hercegowinie (2008), Albanii (2009), Bułgarii (2010), Rumunii (2011), na Ukrainie (2012), w Gruzji (2013) i w Armenii (2014).

W 2015 roku, z uwagi na długoletnie partnerskie relacje pomiędzy Krakowem i Norymbergą oraz z uwagi na bogatą i dramatyczną historię naszego kraju gościem festiwalu będzie Polska.

Finał projektu TALKING ABOUT BORDERS odbędzie się w Norymberdze w czerwcu 2016 roku i obejmie, oprócz scenicznego czytania tekstu nagrodzonego w konkursie dramatopisarskim, także występy gościnne polskich teatrów oraz prezentacje innych działań z obszaru kultury jak: koncerty, performance i wystawy sztuk wizualnych.

Termin nadsyłania prac mija w niedzielę 15 maja 2016 roku. Międzynarodowe jury wybierze najlepszy spośród nadesłanych utworów, a jego autorka bądź autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3500 euro. Ponadto zwycięski dramat zostanie przetłumaczony na język niemiecki i wystawiony w Państwowym Teatrze w Norymberdze w sezonie 2016/2017.

Druga nagroda pieniężna wynosi 2000 euro, a trzecia 1000 euro.

Więcej informacji oraz reguły projektu – TALKING ABOUT BORDERS.