Summa, czyli wszystko o Andrzeju Strumille – fotorelacja

Summa, czyli wszystko o Andrzeju Strumille – fotorelacja

W czwartek (20 kwietnia) w naszym teatrze odbyło się spotkanie „Summa, czyli wszystko o Andrzeju Strumille”, będące częścią  obchodów Roku Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. Rozmowę z profesorem poprzedziło otwarcie wystawy projektów scenograficznych oraz plakatów autorstwa Profesora, połączone z prezentacją logo Teatru. Wprowadzenie do części benefisowej stanowiła projekcja fragmentów filmu dokumentalnego „Dusza kamienia” zrealizowanego w 1998 roku dla białostockiego oddziału TVP przez byłego dyrektora naszej sceny – Andrzeja Jakimca.

Licznie zgromadzona na Scenie Kameralnej publiczność miała okazję zobaczyć mniej znaną twarz jubilata – podróżnika, społecznika, ekologa, hodowcę koni arabskich oraz obywatela i propagatora Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wstępem do kolejnych tematów rozmowy były wiersze odczytywanie przez Konrada Szczebiota – prowadzącego spotkanie, wybrane z najnowszego tomiku autorstwa Profesora – „Sto”.

Profesor Strumiłło opowiadał o dzieciństwie spędzonym na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, Władysławie Strzemińskim, który ukształtował go jako artystę, młodzieńczej przyjaźni z Andrzejem Wajdą i Walerianem Borowczykiem, ucieczce od socrealizmu do sztuki użytkowej i Puszczy Piskiej, fascynacji kulturą i filozofią azjatycką, pasji do fotografii rozpoczętej od aparatu „zakupionego” w latach czterdziestych od czerwonoarmisty za litr wódki, miłości do Czernej Hańczy, która jako jedyna z polskich rzek płynie obecnie ku Niemnowi, wizytach Czesława Miłosza na Suwalszczyźnie zakończonych odrestaurowaniem przez Krzysztofa Czyżewskiego dworu w Krasnogrudzie oraz filozofii, którą głęboko przesiąknięta jej jego twórczość.

Dziękujemy wszystkim naszym gościom za wspólne spotkanie z Profesorem Andrzejem Strumiłłą i zapraszamy do obejrzenia fotorelacje z tego wydarzenia.

Fot. Emilia Rogalska