Stypendyści Prezydenta Miasta

Stypendyści Prezydenta Miasta

Marek Tyszkiewicz oraz współpracujący z naszym Teatrem Miłosz Pietruski zostali Stypendystami Prezydenta Miasta Białegostoku. Marek Tyszkiewicz otrzyma stypendium dla twórców profesjonalnych na realizację projektu „Kwartet”. Miłosz Pietruski w ramach stypendium dla młodych twórców stworzy „Teatr ze społecznością więzienną w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Sztukę, która zmienia”.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku dla młodych twórców oraz dla twórców profesjonalnych przyznawane są co roku. Dziesięciu młodych twórców otrzyma roczne stypendia artystyczne, a czterech – półroczne. Prezydent przyznał także osiem stypendiów dla twórców profesjonalnych

Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły łącznie 42 wnioski w sprawie przyznania stypendiów artystycznych dla młodych twórców. Prezydent Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 10 stypendiów rocznych i 4 stypendiów półrocznych. Prezydent nagrodził także ośmioro twórców profesjonalnych.

Za otrzymane pieniądze stypendyści zrealizują różnorodne projekty artystyczne: wystawy, projekty teatralne, muzyczne, literackie, a także taneczne.

Gratulujemy!